From simple map graphics to detailed satellite maps. Ju lutem kontaktoni me suportin tuaj. 79/1, datĂ« 12. 🌍 map of Vushtrri region, Kosovo, satellite view. Komuna e Lipjanit: problemet kryesore dhe trendĂ«t buxhetor Hyrje 1. Koncepti I Kadastrit digjital dhe teknologjia informative Kadastri digjital Ă«shtĂ« tĂ«rsi e tĂ« dhĂ«nave kadastrale tĂ« cilat janĂ« tĂ« digjitalizuara dhe te harmonizuara sipas rregullave tĂ« caktuara te cilat shĂ«rbejn pĂ«r definimin e mardhenjeve tĂ« qĂ«shtjeve pronsoro-juridike si dhe lidhshmerin e tyre me bazen grafike dhe tekstuale tĂ« tĂ« dhenave. Platforma Online - Subvencionet nĂ« DKRS. - Harta treguese e pasurisĂ« - Planrilevimi - Kartela e pasurisĂ« Hapat e procedurĂ«s - Identifikohuni si qytetar ose si biznes nĂ« portal - Zgjidhni shĂ«rbimin "LĂ«shim kopje tĂ« fragmentit tĂ« hartĂ«s kadastrale" - Klikoni butonin "PĂ«rdor". Akti:31004-03081-86-2015 Paditesi:Shoqeria Tregtare "Gerti Quka" shpk I padituri:Inspektoriati Qendror Teknik Tirane PalĂ« te treta:Avokatura e Shtetit Objekti:Shfuqizimin e vendimit gjob me nr 7400 prot date 24. ËshtĂ« e kufizuar me:. NĂ« dokumentacionin e komisionit tĂ« parĂ«, mbi kĂ«to harta Ă«shtĂ« vizatuar me tĂ« kuqe vija kadastrale e KosovĂ«s, edhe pse nĂ« origjinal nuk ka qenĂ« ashtu. Kto harta mund te shkarkohen shume kollaj ne kompjuterin tuaj ne menyre qe ti keni kollaj per ti hapur ne cdo moment qe do t'ju duhen ose mund ti printoni dhe ti merrni me vete ne makine ne rast se keni vendosur te beni nje udhetim. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Harta e KosovĂ«s (Kosovo Maps). Drejtor i regjistrit dhe hartografisĂ«, Redi Curri, pranĂ« KadastrĂ«s shprehet se paralelisht po punohet edhe pĂ«r dixhitalizimin e regjistrit tĂ« pronave. Zonat Çmimi mesatar i shitjes lekĂ«/m2 sip. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban ne shtresa te vecanta kufijte e: fshatrave; komunave; bashkive; rretheve; prefekturave; kufijte shteterore ; Kufijte e fshatrave jane gjeneruar nga hartat e Sistemit te Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, te rilevuara dhe azhurnuara ne terren. “HartĂ« kadastrale” Ă«shtĂ« harta shkresore dhe digjitale, nĂ« tĂ« cilĂ«n pasqyrohen kufijtĂ«, pĂ«rmasat, pozicioni gjeografik, nĂ« pĂ«rputhje me rregullat dhe standardet zyrtare pĂ«r pasuritĂ« e paluajtshme, si dhe tregues tĂ« tjerĂ«. Sipas zonave kadastrale tĂ« TiranĂ«s, qendra dhe zonat mĂ« tĂ« lakmuara (ish-blloku, Rruga e Elbasanit, Stadiumi "Selman Stermasi", kanĂ« pĂ«suar rritje drastike, ku çmimi pĂ«r metĂ«r katror ka shkuar plus 120 euro. UdhĂ«zimi i qeverisĂ« sjell ndryshime tĂ« çmimeve fiskale tĂ« tregut tĂ« shitblerjeve edhe pĂ«r apartamentet nĂ« 32 zonat kadastrale tĂ« TiranĂ«s. Harta BazĂ« tĂ« PĂ«rpunuara Kategorizim tĂ« PĂ«rdoruesve. Pas disa hulumtimeve nĂ« atĂ« çështje, duke konsultuar edhe zyrtarĂ«t pĂ«rkatĂ«s tĂ« disa prej institucioneve pĂ«rgjegjĂ«se, mund tĂ« arrihet nĂ« pĂ«rfundim se kĂ«to mospĂ«rputhje janĂ« shkaktuar si rezultat i gabimeve qĂ« janĂ« bĂ«rĂ« me rastin e krijimit. 2015 (hyrja ne fuqi 10. Qeveria ka miratuar çmimet e reja referencĂ« pĂ«r ndĂ«rtesat. 60ari ne lagjen Haxhi Zeka ne Peje. 2014,dĂ«rguar nga Bashkia ShkodĂ«r rezulton se nĂ« lidhje me ndĂ«rtimin e bĂ«rĂ« nga ana e shtetasit Ai Meshnuni, nuk Ă«shtĂ« dhĂ«nĂ« leje shesh ndĂ«rtimi apo leje ndĂ«rtimi nga KRRT, dhe se nĂ« bazĂ« tĂ« instrumentit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m Vendor (Plani Rregullues), harta pĂ«rdorimit tĂ« tokĂ«s (Zonimi. NĂ«pĂ«rmjet njĂ« postimi nĂ« Facebook, Isufi e Bulliqi kanĂ« shkruar se mĂ« 3 gusht tĂ« vitit 2016, janĂ« prezantuar tri format e vijĂ«s kufitare [
]. - "Harta Zonale e KosovĂ«s": ЁshtĂ« dokument i planifikimit hapĂ«sinor i nivelit qendror, nĂ« pajtim me dispozitat e nenit 13 tĂ« Ligjit Nr. Harta; Kontakt; Veçori. Agjencia e Trajtimit tĂ« Pronave do tĂ« publikojĂ« sot tĂ« gjitha vendimet qĂ« janĂ« ndĂ«rmarrĂ« pĂ«r periudhĂ«n 1993 dhe 1994. Harta qĂ« u bĂ«, caktoi çmime qĂ«, pĂ«r fat tĂ« keq, shkonin nĂ« ekstremin tjetĂ«r. NĂ« rastet kur njĂ« pronar vendos tĂ« ndajĂ« nĂ« pjesĂ« pasurinĂ« e paluajtshme tĂ« tij, duhet tĂ« dorĂ«zojĂ« njĂ« plan rilevimi tĂ« nĂ«nndarjeve tĂ«. b) harta kadastrale, nĂ« format shkresor dhe elektronik, c) kartelat. nĂ« harta kadastrale ngastrat e tokĂ«s nĂ« pĂ«rdorim faktik, vetĂ«m pĂ«r pĂ«rdoruesit qĂ« plotĂ«sojnĂ« kushtin e subjektit pĂ«rfitues, sipas shkronjĂ«s "c" tĂ« pikĂ«s 1/1 tĂ« nenit 17 tĂ« ligjit nr. parcelave kadastrale fqinje me pĂ«rcaktim tĂ« njĂ«jtĂ« tĂ« shfrytĂ«zimit tĂ« tokĂ«s, zhvillimit apo tĂ« mbrojtjes dhe ruajtjes, duke pĂ«rdorur pĂ«rkufizimet e zonave nĂ« kĂ«tĂ« Ligj. PĂ«r sistemim e trajnimit. 9948, DATË 7. 5 shkruan: "Kadastri, duke qenĂ« i. Faqja e Kaçanikut do te jetĂ« njĂ« dritare e re, ne tĂ« cilĂ«n qytetarĂ«t e komunĂ«s sonĂ«, por edhe mĂ« gjere, mundĂ« tĂ« informohen pĂ«r punĂ«n dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet dhe sfidat tona dhe tĂ« qytetarĂ«ve tanĂ«. Lexoni tĂ« plotĂ« njoftimin e AgjencisĂ« kadastrale: [
]. Hivzi Islamit dhe tĂ« cilat kufirin e KosovĂ«s nuk e kanĂ« si kufiri i versionit me demarkimin e fundit KosovĂ«-Mali i Zi. Harta e Tiranes. Aplikimi i formulĂ«s sĂ« re mbi taksĂ«n do tĂ« aplikohet pasi ka pĂ«rfunduar kadastra fiskale mbi bazĂ«n e tĂ« cilĂ«s do tĂ« aplikohet edhe taksa mbi pronĂ«n. PĂ«rgjatĂ« kufirit shtetĂ«ror tĂ« KosovĂ«s me shtetet fqinje janĂ« 514 harta kadastrale me shkallĂ« zvogĂ«limi 1:2500, nĂ« tĂ« cilat Ă«shtĂ« e paraqitur edhe vija administrative e KSA tĂ« KosovĂ«s, tani kufi i RepublikĂ«s se KosovĂ«s. http://www. Kemi pranuar edhe disa materiale nga pĂ«rfaqĂ«suesi i FSHMN-sĂ«, dhe kemi siguruar 3 harta tĂ« punuara nga KFOR-i, nĂ« v. Edi Shukriu me gĂ«rmimet, botimet e specializuara dhe veprat Dardania paraurbane 1996 dhe Kosova nĂ« antikĂ« 2004, dr. Cmimi i Pronave dhe shtepive ne Shqiperi 0. edu is a platform for academics to share research papers. Drejtoria kadastrale Ă«shtĂ« e detyruar tĂ« korrigjojĂ« gabimet nĂ« pasqyrimin e tĂ« dhĂ«nave nĂ« kartelĂ« dhe nĂ« hartĂ«n kadastrale, nĂ« raport me dokumentacionin e pronĂ«sisĂ« apo me gjendjen faktike tĂ« pasurisĂ«. Departamenti i hartave kadastrale dixhitale, pĂ«rgatitje dhe ruajtje. PĂ«r kĂ«to dosje ka pĂ«rfunduar vlerĂ«simi ekonomik i pronĂ«s, pra, Ă«shtĂ« pĂ«rcaktuar masa e pĂ«rfitimit pĂ«r secilĂ«n familje, dhe Ă«shtĂ« gati qĂ« tĂ« nisĂ« ndarja e kompensimit. Harta topografike 1:25000 (faqe 79): Kjo hartĂ«, nĂ« versionin origjinal, nuk e ka vijĂ«n kufitare mes RepublikĂ«s sĂ« KosovĂ«s dhe Malit tĂ« Zi. KĂ«tu duhet cekur se Ă«shtĂ« edhe njĂ« hartĂ« digjitale vektor nga AKK e qĂ« ne nuk mund tĂ« vĂ«rtetonim shkallĂ«n bazĂ« tĂ« digjitalizimit, supozojmĂ« qĂ« Ă«shtĂ« harta kadastrale. Ky shĂ«rbim elektronik u vjen nĂ« ndihmĂ« qytetarĂ«ve qĂ« tĂ« dĂ«rgojnĂ« njĂ« aplikim pĂ«r regjistrimin apo fshirjen e hipotekĂ«s ligjore. 2001 "PĂ«r hartimin e planeve tĂ« mbarĂ«shtimit tĂ« pyjeve" nga Kadastra KombĂ«tare e Fondit Pyjor dhe Kullosor, por tĂ« pagjeoreferuara, tĂ« cilat janĂ«:. Krijimi dhe dixhitalizimi i hartave kadastrale, UMT organizon workshop pĂ«r specialistĂ«t e rinj ekonomi emre cecen english zone ernest shtepani fakulteti i inxhinierise dhe arkitektures fatjon saliu gara e inovacionit harta kadastrale ict awards inxhinieri kursi i vleresimit dhe investimit ne pasurite e paluajtshme majlinda cenameri. Kjo rezulton nga vendimi i miratuar dje, i cili aprovon hartĂ«n e r. Ne kete video tregohet proçesi automatik i dixhitalizimit te nje Harte Kadastrale, ne ArcGIS pa qene nevoja ta vektorizojme manualisht. Foto: Harta qĂ« Kosova e ka dĂ«rguar nĂ« Eurogeographics nĂ« vitin 2007, njĂ« vit para shpalljes sĂ« PavarĂ«sisĂ«. Harta; Kontakt; Veçori. Door de jaren heen zijn er de nodige verbouwingen en aanpassingen gedaan, met als resultaat het huidige dubbele woonhuis. NĂ« shkurtin e vitit tĂ« kaluar ishte propozuar skema qĂ« do tĂ« pĂ«rdorej pĂ«r kompensimin e ish pronarĂ«ve, tĂ« cilĂ«t e kishin klundĂ«rshtuar. Dushnik hotels: low rates, no booking fees, no cancellation fees. Matje digjitale pĂ«r tĂ« gjitha zonat kadastrale dhe komunat administrative Nga Gazeta Liria mĂ« 18. Harta kadastrale - tregon kufijtĂ« e parcelave kadastrale, referimet ndaj shenjave tĂ« kĂ«ndeve tĂ« kufijve, ndĂ«rtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e parcelave dhe ndĂ«rtesave; 1. al : Qeveria ka miratuar hartĂ«n e re me çmimet e trojeve. NĂ« fund tĂ« mbledhjes kreu u qeverisĂ« pohoi miratimin e hartĂ«s sĂ« vlerĂ«s sĂ« pronave, mbi tĂ« cilĂ«n do tĂ« kryhet kompensimi pĂ«r ish-pronarĂ«t, por menjĂ«herĂ« pas kĂ«saj deklarate, nisĂ«n reagimet. Tours to Albania & Balkans. 🌍 map of Vushtrri region, Kosovo, satellite view. Drsnik is a settlement in the Klina municipality of Kosovo. (Ortofoto, Harta topografike, Harta Administrative, Sistemi Rrugor etj. NĂ« 1 rast nĂ« ZonĂ«n Kadastrale (ZK) 1204, fshati BizĂ«, Komuna IshĂ«m, Ă«shtĂ« regjistruar njĂ« sipĂ«rfaqeje prej 10. Kufiri i III-tĂ« sipas demarkacionit tĂ« vitit 2015, shkalla e zvogĂ«limit mĂ« e sakta 1:200 000, disponohet edhe me shkallĂ« tjera. Çmimi i truallit i pĂ«rcaktuar me VKM nr. NdĂ«rkohĂ«, pĂ«r- mes faqes "E- Albania" mund tĂ« aplikohet edhe regjistrim­i i pasurive tĂ« legalizuar­a si dhe tĂ« gjurmohen tĂ« gjitha procedurat pĂ«r pronĂ«n qĂ« nga ndryshimi i kufijve, harta kadastrale, shitblerja, qiraja apo dhurimi. Cmimi i Pronave dhe shtepive ne Shqiperi 0. Agjencioni pĂ«r patundshmĂ«ri -” KRONI” ju ofron shtĂ«pi 1. Lajme / KlinĂ« Komente: 0 Ambasadori norvegjez nĂ« KosovĂ« vizitoi KlinĂ«n 16:39 / 20. Notary Chamber of the Republic of Kosovo | [email protected] Kontrata ka njĂ« afat 2-vjeçar dhe pĂ«rfundon nĂ« prill tĂ« vitit 2012. "Panorama" boton tabelĂ«n zyrtare me vlerĂ«n e taksĂ«s qĂ« do tĂ« paguajnĂ« shtĂ«pitĂ« e ndĂ«rtuara para '93 dhe pas kĂ«tij viti, pĂ«r çdo lagje dhe rrugicĂ« nĂ« TiranĂ« pĂ«r 11 zonat kadastrale. Titulli i vendit tĂ« punĂ«s: I. ASIG Geoportal. 60ari ne lagjen Haxhi Zeka ne Peje. Numri i fletĂ«ve tĂ« hartĂ«s kadastrale i pĂ«rpiluar me saktĂ«si decimetrike, sipas pĂ«rpjesĂ«s pĂ«r territorin e KosovĂ«s Ă«shtĂ«: harta nĂ« shkallĂ« 1:500 281 fletĂ«. Hivzi Islamit dhe tĂ« cilat kufirin e KosovĂ«s nuk e kanĂ« si kufiri i versionit me demarkimin e fundit KosovĂ«-Mali i Zi. PĂ«rgjatĂ« kufirit shtetĂ«ror tĂ« KosovĂ«s me shtetet fqinje janĂ« 514 harta kadastrale me shkallĂ« zvogĂ«limi 1:2500, nĂ« tĂ« cilat Ă«shtĂ« e paraqitur edhe vija administrative e KSA tĂ« KosovĂ«s, tani kufi i RepublikĂ«s se KosovĂ«s. pËr miratimin e ndryshimit tË statusit, nga kategoria “tokË bujqËsore” nË “tokË urbane”, truall, tË pasurisË me numËr 476/3, zona kadastrale 1158 Ligje PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 2010, TË KRYEMINISTRIT Nr. Nga ky territor, u krijua shteti shqiptar nĂ« hapĂ«sirĂ« vetĂ«m nĂ« 28. harta e pĂ«rpiluar nĂ« sistemin shtetĂ«rorĂ« koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit) PĂ«rpjesĂ«timi i incizimit 1:40000, madhĂ«sia e pikseleve 0,60m х 0,60m Shitja sipas ndarjes sĂ« fletĂ«ve nĂ« hartĂ«n themelore shtetĂ«rore topografike tĂ« RepublikĂ«s sĂ« MaqedonisĂ« (Đ 1:25000) – gjithsej 205 fleta. NĂ« tabelen e dytĂ« tĂ« rregullores janĂ« prezantuar gjitha vendbanimet e KosovĂ«s. ËshtĂ« pĂ«rgjegjĂ«se pĂ«r zhvilimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale. NĂ« rastet kur njĂ« pronar vendos tĂ« ndajĂ« nĂ« pjesĂ« pasurinĂ« e paluajtshme tĂ« tij, duhet tĂ« dorĂ«zojĂ« njĂ« plan rilevimi tĂ« nĂ«nndarjeve tĂ«. "Ky moment eshte shume vendimtar per mbarevajtjen e metejshme te procesit te regjistrimit. Organi hetimor do tĂ« bĂ«jĂ« hetimin e tyre dhe mbi kĂ«tĂ« bazĂ« do tĂ« pĂ«rcaktohet harta e çmimeve tĂ« 6 Nentor 2009. Reliable information about the coronavirus (COVID-19) is available from the World Health Organization (current situation, international travel). GJEOPORTALI SHTETËRORË. 760 banorĂ«, sipas regjistrimit tĂ« popullatĂ«s nga viti 2002. 4,3 mijĂ« pĂ«lqime. Rezultat i kĂ«tij projekti Ă«shtĂ« Harta Topografike Digjitale 1:25000, me numĂ«r total 155 fleta, qe mbulojnĂ« gjithĂ« territorin e RepublikĂ«s se KosovĂ«s. Banesa ka: 1 DhomĂ« te dites, te hapur me, 1 KuzhinĂ« me tryezari, 1 Banjo, 1 Korridor, 1 Dhoma Gjumi 1Ballkon me pamje nga Qyteti, nga rruga kryesore. Drejtoria e Kadastrit nĂ« KomunĂ« tĂ« PrishtinĂ«s, njofton qytetarĂ«t se sistemi pĂ«r printimin e kopjeve tĂ« planit "Harta Kadastrale/Cadastral Map" nuk Ă«shtĂ« duke punuar. Ortofoto 2018, Ortofoto 2012, Ortofoto 2009, Ortofoto 2004, Ortofoto 2001, Harta topografike, Kufiri shteteror, Kufiri komunal, Zona Kadastrale, Zona urbane, Kufiri i. Hartat e vjetra kadastrale mund tĂ«. Demografia Demografia (1905-1915) Gjat viteve 1905-1912 Hogoshti kishte 120 shtĂ«pi ku jetonin mbi 1. Kufiri i II-tĂ« sipas hartĂ«s sĂ« komunave kadastrale tĂ« vitit 1974 nga Drejtoria pĂ«r Gjeodezi e KSA tĂ« KosovĂ«s, shkalla e zvogĂ«limit mĂ« e sakta 1:30 000 deri 1:200 000, disponohet edhe me shkallĂ« tjera. Tours to Albania & Balkans. harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 10577 fletĂ«. Harta BazĂ« tĂ« PĂ«rpunuara Kategorizim tĂ« PĂ«rdoruesve. Ky eshte prezantimi i temes sime te Baçelorit ne drejtimine e Gjeodezise ne UP. Boundary VijĂ« kufitare Building NdĂ«rtesa Building line VijĂ« e ndĂ«rtimeve Cadastral boundary of the area Kufiri i zonĂ«s kadastrale Cadastral documentation Dokumentacioni kadastral Cadastral map Harta kadastrale Cadastral measurement Matjet kadastrale Cadastral parcel boundary Kufiri i parcelĂ«s kadastrale Cadastral procedures Procedurat. 4 m2, te ndodhura ne ka tin e pare te banesa ve sociale, me nr. Florim Isufi, bashkĂ« me Shpejtim Bulliqin, dy gjeografĂ«t kundĂ«r mĂ«nyrĂ«s se si Komisioni shtetĂ«ror ka demarkuar kufirin me Malin e Zi, kanĂ« publikuar njĂ« pjesĂ« tĂ« kronologjisĂ« (pĂ«rmes hartave) tĂ« kufirit. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s Agjenci Qeveritare dhe Nderrmarrje Publike. Harta e Tiranes. NĂ« vendimin nr. Qato shtoi se çmimet e hartĂ«s sĂ« vlerĂ«s do jenĂ« çmime. Kadastri dhe gjeodezia Praktike ‱ NdĂ«rrimi i kulturave tĂ« parcelave ‱ Ndarja e parcelave ‱ Bashkimi I parcelave. Kadastri digjital 1. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka dhĂ«nĂ« njĂ« sqarim rreth dilemave pĂ«r "kufirin administrativ" dhe "kufirin kadastral". 1m2 dhe s2 = 90. Ne kete link mund ta shkarkoni harten e Prishtines, te riperpunuar nga studentet e Politecnico di Milano's ne vitin 2013. Prona eshte Toke Are me siperfaqe 6,007 m2 dhe ndodhet nĂ« fshatin Rinia, tĂ« qytetit tĂ« Durresit. per dhenien ne perdorim, pa kundershperblim, qendres per zhvillim komunitar "sot per te ardhmen", te dy ambjenteve: sl = 79. NĂ« njoftimin e AgjencisĂ« kadastrale thuhet se dhĂ«nat kadastrale teknike dhe juridike pĂ«r territorin e KosovĂ«s janĂ« nĂ« zbatim dhe nĂ« funksion qĂ« nga viti 1931 e deri mĂ« sot. Sipas tij, njĂ« studim i hollĂ«sishĂ«m gjeti se çmi- met ishin nĂ« raste tĂ« caktuara edhe dh- jetĂ« herĂ« mĂ« tĂ« ulĂ«ta sesa çmimi qĂ« cak- tonte harta nĂ« zona dhe se blerja reale. 658, datĂ« 26. VlerĂ«simi i dendĂ«sisĂ« sĂ« popullsisĂ« Ă«shtĂ« 20,52 banorĂ« pĂ«r njĂ« kilometĂ«r katror. Map search results for Rruga Frosina Plaku. "Ky moment eshte shume vendimtar per mbarevajtjen e metejshme te procesit te regjistrimit. Deshmoret e 4 Shkurtit; Fushekruje Qender, Fushekruje; Gjirokaster L. 2 milion pasuri tĂ« paluajtshme ngastra toke, 745,197 ndĂ«rtesa dhe 147,776 rrugĂ« me. From simple map graphics to detailed satellite maps. Kufiri i II-tĂ« sipas hartĂ«s sĂ« komunave kadastrale tĂ« vitit 1974 nga Drejtoria pĂ«r Gjeodezi e KSA tĂ« KosovĂ«s, shkalla e zvogĂ«limit mĂ« e sakta 1:30 000 deri 1:200 000, disponohet edhe me shkallĂ« tjera. "Panorama" boton tabelĂ«n zyrtare me vlerĂ«n e taksĂ«s qĂ« do tĂ« paguajnĂ« shtĂ«pitĂ« e ndĂ«rtuara para '93 dhe pas kĂ«tij viti, pĂ«r çdo lagje dhe rrugicĂ« nĂ« TiranĂ« pĂ«r 11 zonat kadastrale. Harta Lajme Reforma Territoriale Profilet Intervista KandidatĂ«t KĂ«shillat BashkiakĂ« Rreth Faqes Kontaktoni Profile 16 May 2015 DurrĂ«si Ă«shtĂ« qyteti me aktivitetin mĂ« tĂ« madh ekonomik pas TiranĂ«s, por urbanizmi i shpejtĂ« dhe pa kriter ka krijuar njĂ« varg problemesh qĂ« pengojnĂ« zhvillimin e qĂ«ndrueshĂ«m. Ornela Manjani-Miratohet harta e re e çmimit tĂ« trojeve sipas zonave. Drsnik is a settlement in the Klina municipality of Kosovo. Numri i fletĂ«ve tĂ« hartĂ«s kadastrale i pĂ«rpiluar me saktĂ«si decimetrike, sipas pĂ«rpjesĂ«s pĂ«r territorin e KosovĂ«s Ă«shtĂ«: harta nĂ« shkallĂ« 1:500 (281 fletĂ«), harta nĂ« shkallĂ« 1:1 000 (541 fletĂ«), harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 (10577 fletĂ«), totali i hartave 11 399 fletĂ«", sqaron Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s. http://www. KĂ«shtu, nĂ« shtatĂ« zona kadastrale tĂ« qendrĂ«s sĂ« TiranĂ«s, ku pĂ«rfshihet edhe ish- Blloku, çmimi shkon 57,126 lekĂ« pĂ«r metĂ«r katror Harta e re Ă«shtĂ« pĂ«rcaktuar sipas metodologj­isĂ« sĂ« miratuar nga qeveria "Berisha", e cila i pĂ«rcakton çmimet duke u bazuar te mesatarja e transaksio­neve pĂ«r secilĂ«n zonĂ« tĂ« regjistrua. “Zhan D’Ark”, Tirane. Florim Isufi, bashkĂ« me Shpejtim Bulliqin, dy gjeografĂ«t kundĂ«r mĂ«nyrĂ«s se si Komisioni shtetĂ«ror ka demarkuar kufirin me Malin e Zi, kanĂ« publikuar njĂ« pjesĂ« tĂ« kronologjisĂ« (pĂ«rmes hartave) tĂ« kufirit. Harta topografike P 1:25000; Harta topografike Đ  1:50000; Harta topografike Đ  1:100000. SaktĂ«sim tĂ« hartĂ«s kadastrale, nĂ«pĂ«rmjet tĂ« dhĂ«nave 2 dhe 3 hapsinore, do tĂ« ndihmojĂ« kĂ«do qĂ« Ă«shtĂ« i interesuar, tĂ« konfirmojĂ« dhe saktĂ«sojĂ« kufinjtĂ« e pronave, por nĂ«pĂ«rmjet planeve zhvillimore tĂ« njĂ«sive vendore, tĂ« mund tĂ« llogarisĂ« investimin dhe pĂ«rdorimin e pronĂ«s. Deshmoret e 4 Shkurtit; Fushekruje Qender, Fushekruje; Gjirokaster L. NdĂ«rsa, sa i pĂ«rket dokumentacionit tĂ« pĂ«rdorur nga ky komision pĂ«r shĂ«njimin e kufirit, ai sipas tyre, Ă«shtĂ« i bazuar nĂ« dokumentacionin relevant shtetĂ«ror si vijon: Kufiri i KosovĂ«s nĂ« harta kadastrale, 1974, 1988, 2015, Harta topografike me shkallĂ«1:25. r e p u b l i k a e s h q i p Ë r i s Ë bashkia tiranË drejtoria e pËrgjithshme pËr marrËdhËniet me publikun dhe jashtË drejtoria e komunikimit me qytetarËt. PĂ«rshkrimi. Harta kadastrale pĂ«rmbledhĂ«se pĂ«rgatitet nĂ« dy kopje origjinale, nga tĂ« cilat njĂ«ra kopje mbetet nĂ« arkivin e komunĂ«s/bashkisĂ« dhe tjetra i pĂ«rcillet zyrtarisht kryesisĂ« sĂ« secilit. QĂ« nga viti 2007, nĂ« dy palĂ« zgjedhje lokale, fitues nĂ« garĂ«n pĂ«r kryetar komune dhe asamble komunale kanĂ« dalĂ« Shukri Buja. Harta e KosovĂ«s (Kosovo Maps). Harta kadastrale pĂ«rmbledhĂ«se pĂ«rgatitet nĂ« dy kopje origjinale, nga tĂ« cilat njĂ«ra kopje mbetet nĂ« arkivin e komunĂ«s/bashkisĂ« dhe tjetra i pĂ«rcillet zyrtarisht kryesisĂ« sĂ« secilit. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s, ka paraqitur njĂ« sqarim qĂ« siç kanĂ« theksuar ata pĂ«r tezat e ngritura pĂ«r “kufirin administrativ” dhe “kufirin kadastral” Debatet lidhur me ndryshimet nĂ« pĂ«rmbajtjen e vijĂ«s apo kufirit administrativ dhe vijĂ«s apo kufirit kadastral, e nĂ« kĂ«tĂ« rast pĂ«r pĂ«rkufizimin territorial tĂ« KosovĂ«s. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s nĂ«nshkruan dy marrĂ«veshje me homologĂ«t maqedonas Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s si organ kompetent nĂ« fushĂ«n e kadastrĂ«s, gjeodezisĂ« dhe hartografisĂ«, si dhe me pĂ«rgjegjĂ«si pĂ«r mirĂ«mbajtjen e regjistrit tĂ« tĂ« drejtave tĂ« pronave tĂ« paluajtshme dhe pĂ«r koordinimin e infrastrukturĂ«s kombĂ«tare pĂ«r informacione hapĂ«sinore, Ă«shtĂ«. Raiffeisen Bank ShqipĂ«ri Ă«shtĂ« nje nga bankat mĂ« te mĂ«dha nĂ« vend e cila ofron nje game te gjere produktesh dhe sherbimesh per klientet e saj si, kredi, llogari rrjedhese, depozita, karta krediti, investimet , kredi per shtepi, kursime si edhe mundesin e kembimit valutor. Harta Dixhitale E Pronave. NĂ« debatin e 3 gushtit kishte gjithçka interesante si nĂ« aspektin shkencor ashtu edhe atĂ« politik e profesional. Sofalia kufizohet me:. Numri i fletĂ«ve tĂ« hartĂ«s kadastrale i pĂ«rpiluar me saktĂ«si decimetrike, sipas pĂ«rpjesĂ«s pĂ«r territorin e KosovĂ«s Ă«shtĂ«: harta nĂ« shkallĂ« 1:500 281 fletĂ«. Qasja nĂ« e-mail zyrtar. Harta topografike 1:25000 (faqe 79): Kjo hartĂ«, nĂ« versionin origjinal, nuk e ka vijĂ«n kufitare mes RepublikĂ«s sĂ« KosovĂ«s dhe Malit tĂ« Zi. Balkans a fusion of flavor. In June 1999 the Serbian population fled due to war. Pas disa hulumtimeve nĂ« atĂ« çështje, duke konsultuar edhe zyrtarĂ«t pĂ«rkatĂ«s tĂ« disa prej institucioneve pĂ«rgjegjĂ«se, mund tĂ« arrihet nĂ« pĂ«rfundim se kĂ«to mospĂ«rputhje janĂ« shkaktuar si rezultat i gabimeve qĂ« janĂ« bĂ«rĂ« me rastin e krijimit. It is a settlement which has had a strong Serbian majority. Shtrihet nĂ« pjesĂ«n jugperĂ«ndimore tĂ« Gadishullit Ballkanik dhe kufizohet nĂ« veriperĂ«ndim me Malin e Zi, nĂ« verilindje me KosovĂ«n, nĂ« perĂ«ndim me Ish RepublikĂ«n Jugosllave tĂ« MaqedonisĂ« dhe nĂ« jug me GreqinĂ«. I gjithĂ« territori i KosovĂ«s Ă«shtĂ« i paraqitur nga matjet gjeodezike nĂ« harta kadastrale nĂ« shkallĂ« zvogĂ«limi 1:500, 1:1000,1:2500. Harta kadastrale pĂ«rmbledhĂ«se pĂ«rgatitet nĂ« dy kopje origjinale, nga tĂ« cilat njĂ«ra kopje mbetet. "Ky moment eshte shume vendimtar per mbarevajtjen e metejshme te procesit te regjistrimit. dhe ndĂ«rtesave. Andaj Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s thotĂ« se do tĂ« reagojĂ« ndaj tĂ« gjitha tendencave pĂ«r shtrembĂ«rim tĂ« [
]. 2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT NĂ« mbĂ«shtetje tĂ« nenit 100 tĂ« KushtetutĂ«s dhe tĂ« shkronjĂ«s “b”, tĂ« pikĂ«s 2, tĂ« nenit 6, tĂ« ligjit. Me rastin e 20 marsit - DitĂ«s sĂ« Arkivit, ASHAK organizon JavĂ«n e Arkivit tĂ« Hapur, me ç’rast tĂ« interesuarit kanĂ« mundĂ«sinĂ« tĂ« shohin, pĂ«r sĂ« afĂ«rmi, punĂ«n dhe aktivitetet qĂ« bĂ«hen nĂ« mjediset e AgjencisĂ« ShtetĂ«rore tĂ« Arkivave tĂ« KosovĂ«s; ku bĂ«het ruajtja, mbrojtja, prezantimi dhe pĂ«rgatitja pĂ«r shfrytĂ«zim e trashĂ«gimisĂ« sĂ« shkruar. 116, datĂ« 09. City list of Vushtrri region; administrative center; streets, roads and buildings on sattellite photo. Jakov Xoxa; Flagship Rr. NĂ« kĂ«tĂ« punĂ«tori, e cila u mbĂ«shtet nga Misioni i OSBE-sĂ« nĂ« KosovĂ«, u diskutua pĂ«r draft-planin e veprimit tĂ« pĂ«rbashkĂ«t, pĂ«r periudhĂ«n 2019 – 2020, qĂ«. Korrigjimi i gabimit Ă«shtĂ« shĂ«rbim qĂ« nuk tarifohet. Lublin Dilja Erseke Erseke; Fier Rruga Brigada IX Sulmuese Fier, Lagjia "Liri" Rr. Informacioni mbi gjendjen juridike shĂ«rben vetĂ«m pĂ«r pĂ«rcaktimin e titullarit tĂ« sĂ« drejtĂ«s sĂ« pronĂ«sisĂ«, mbi parcelĂ«n ndĂ«rtimore tĂ« objektit informal, dhe pĂ«r procedurĂ«n e kualifikimit, vetĂ«m pĂ«r ndĂ«rtimin informal qĂ« gjendet nĂ« kushtet e nenit ndryshuar. Sipas tyre, dokumentacioni zyrtar kadastral dhe territori i KosovĂ«s Ă«shtĂ« i pandryshueshĂ«m prej vitit 1974 e deri mĂ« tani. Departamenti pĂ«r mirĂ«mbajtjen e kadastrĂ«s sĂ« patundshmĂ«rive. Ne kete video tregohet proçesi automatik i dixhitalizimit te nje Harte Kadastrale, ne ArcGIS pa qene nevoja ta vektorizojme manualisht. Lexoni tĂ« plotĂ« njoftimin e AgjencisĂ« kadastrale: [
]. b) harta kadastrale, nĂ« format shkresor dhe elektronik, c) kartelat. Zona e Planit Rregullues Urbanistik / Harta Kadastrale Qendra e PrishtinĂ«s Ă«shtĂ« e rrethuar me male tĂ« ulĂ«ta ku disa lagje rrĂ«nzĂ« shtrihen tyre. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban ne shtresa te vecanta kufijte e: fshatrave; komunave; bashkive; rretheve; prefekturave; kufijte shteterore ; Kufijte e fshatrave jane gjeneruar nga hartat e Sistemit te Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, te rilevuara dhe azhurnuara ne terren. Harta kadastrale. VlerĂ«simi i dendĂ«sisĂ« sĂ« popullsisĂ« Ă«shtĂ« 20,52 banorĂ« pĂ«r njĂ« kilometĂ«r katror. - "Harta Zonale e KosovĂ«s": ЁshtĂ« dokument i planifikimit hapĂ«sinor i nivelit qendror, nĂ« pajtim me dispozitat e nenit 13 tĂ« Ligjit Nr. Ministria e DrejtĂ«sisĂ«, Ministry of Justice, Ministarstvo Pravde. KĂ«shtu nĂ« Nenin 2 tĂ« kĂ«saj rrgullore thuhej: Shtrirja e çdo komune dhe kufinjtĂ« e tyre skicohen nga zonat e tyre pĂ«rbĂ«rĂ«se kadastrale. Republika e KosovĂ«s pĂ«rbĂ«het prej 38 komunave e tĂ« cilat paraqesin njĂ«sinĂ« themelore tĂ« vetĂ«qeverisjes lokale nĂ« KosovĂ«. View: Metadata Links: Kufiri Tokesor i Republikes se Shqiperise Zonat Kadastrale (Parcelat) View: Metadata Links: Zonat Kadastrale (NdËrtesat) View: Metadata: Links: Njesite e Qeverisjes Vendore (2014) View: Metadata: Links: Qark (2014) View: Metadata: Links: NdËrtesat (INSTAT) View. QĂ«llimi dhe objektivat (*) TĂ« paraqitet qĂ«llimi i pĂ«rgjithshĂ«m i projektit si dhe objektivat specifikĂ« tĂ« tij. Harta Dixhitale E Pronave. Portali ShtetĂ«ror i RepublikĂ«s sĂ« KosovĂ«s Ă«shtĂ« zhvilluar me qĂ«llim qĂ« tĂ« mundesojĂ« qasje qĂ«ndrore nĂ« informacionet dhe sherbimet qĂ« jepen nga institucionet qeveritare. 2008, tĂ« ndryshuar. Pasuri e Paluajtshme 1 zrpp, prona, hipoteka, harta,kadastrale 17_m-ekonomise. 8534, saktĂ«sisht nĂ« adresĂ«n: Lagjja "Apolonia", Rruga "Xox Andoni", pranĂ« zyrave tĂ« rajoneve Fier. "Kalimin nĂ« pronĂ«si tĂ« BashkisĂ« TiranĂ«, tĂ« pasurisĂ« nr. 2008, tĂ« ndryshuar. PranĂ« BashkisĂ« Patos, nĂ« sallĂ«n e mbledhjeve tĂ« KĂ«shillit Bashkiak, ka filluar afishimi publik i Regjistimit tĂ« Pasurive tĂ« Paluajtshme pĂ«r ZonĂ«n Kadastrale 2890, Projekt i QeverisĂ« Shqiptare i financuar nga Zyra QĂ«ndore e Regjistrimit tĂ« Pasurive tĂ« Paluajtshme. Korrigjimi i gabimit Ă«shtĂ« shĂ«rbim qĂ« nuk tarifohet. Me 3 gusht u prezantuan disa fakte tĂ« reja dhe tĂ« pa mohuara, por askush nga strukturat politike dhe profesionale. Lajme / KlinĂ« Komente: 0 Ambasadori norvegjez nĂ« KosovĂ« vizitoi KlinĂ«n 16:39 / 20. Door de jaren heen zijn er de nodige verbouwingen en aanpassingen gedaan, met als resultaat het huidige dubbele woonhuis. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka reaguar pĂ«r siç thotĂ« pretendimeve se Kosova nuk ka dokumentacion tĂ« mjaftueshĂ«m kadastral. harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 10577 fletĂ«. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. Komuna e Lipjanit: problemet kryesore dhe trendĂ«t buxhetor Hyrje 1. Çmimet e reja, qĂ« kanĂ« hyrĂ« nĂ« fuqi nĂ« fundjavĂ«, vlejnĂ« pĂ«r tĂ« 61 njĂ«sit administrative nĂ« m,barĂ« vendin. Bashkia e TiranĂ«s ndan kufijtĂ« me BashkinĂ« e VorĂ«s, KamzĂ«s dhe KrujĂ«s, nĂ« verilindje me Klosin, nĂ« lindje me bashkitĂ« BulqizĂ« dhe nĂ« jug me BashkitĂ« Elbasan dhe Peqni, nĂ« perĂ«ndim me BashkitĂ« RrogozhinĂ«, KavajĂ«, DurrĂ«s e Shijak. NĂ« kĂ«tĂ« punĂ«tori, e cila u mbĂ«shtet nga Misioni i OSBE-sĂ« nĂ« KosovĂ«, u diskutua pĂ«r draft-planin e veprimit tĂ« pĂ«rbashkĂ«t, pĂ«r periudhĂ«n 2019 – 2020, qĂ«. 2002 kur kjo sipĂ«rfaqe ekziston nĂ« zĂ«rin kadastral "P F" (tokĂ« e pa frytshme). TĂ« gjithĂ« investitorĂ«t e interesuar tĂ« objekteve nĂ« ndĂ«rtim (pa marrĂ« parasysh numrin e banesave nĂ« objekt), pĂ«r tĂ« inicuar kĂ«rkesĂ« pĂ«r lidhje nĂ« infrastrukturĂ«n tonĂ« tĂ« telekomunikacionit, duhet tĂ« plotĂ«sojnĂ« kĂ«tĂ« formular. Drejtoria kadastrale Ă«shtĂ« e detyruar tĂ« korrigjojĂ« gabimet nĂ« pasqyrimin e tĂ« dhĂ«nave nĂ« kartelĂ« dhe nĂ« hartĂ«n kadastrale, nĂ« raport me dokumentacionin e pronĂ«sisĂ« apo me gjendjen faktike tĂ« pasurisĂ«. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. Kjo Ă«shtĂ« harta e çmimeve mĂ« tĂ« sht. 28 Nentori Rr. harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 10577 fletĂ«. Kjo hartĂ« topografike Ă«shtĂ« me bazĂ« tĂ« plote tĂ« dhĂ«nave, me sistemin GIS-it, me rregulloret e nevojshme pĂ«r zhvillimin, ndryshimin, azhurimin dhe punimin e HartĂ«s Topografike-sĂ«. Çdo qytetar, referuar çmimit fiskal tĂ« zonĂ«s ku banon, mund tĂ« kryejĂ« vetĂ« llogaritjet pĂ«r vlerĂ«n e taksĂ«s qĂ« do tĂ« paguajĂ«. Harta kadastrale - tregon kufijtĂ« e parcelave kadastrale, referimet ndaj shenjave tĂ« kĂ«ndeve tĂ« kufijve, ndĂ«rtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e parcelave dhe ndĂ«rtesave; 1. Harta e Tiranes. Harta e Planvendosjes sĂ« Strukturave bashkĂ«lidhet si pjesĂ« pĂ«rbĂ«rĂ«se e kĂ«tij vendimi. {"count":3363,"results":[{"id":"55307f8d-fff9-47cc-9a14-afc070ba7fdd","site":"global","timestamp":"2015-12-16T10:17:12","year":2015,"place":"sk","dataset":"postcodes. PĂ«rmirĂ«simi i listĂ«s votuese ishte tema kryesore e punĂ«torisĂ« sĂ« pĂ«rbashkĂ«t tĂ« grupeve profesionale nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, MinistrisĂ« sĂ« PunĂ«ve tĂ« Brendshme dhe AgjencisĂ« Kadastrale tĂ« KosovĂ«s. Shtresat Baze. Zonat kadastrale 8330 dhe 8350 nĂ« qytetin e TiranĂ«s kufizohen me njĂ«ra tjetrĂ«n me rrugĂ«n e UnazĂ«s nĂ« pjesĂ«n qĂ« fillon nga ish-stacioni i trenit deri tek Zogu i Zi (aty ku ndodhet shkolla Harri Fultz). Numerous and frequently-updated resource results are available from this WorldCat. Harta Topografike. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka reaguar ndaj raportit tĂ« Komisionit tĂ« ri pĂ«r Demarkacion, qĂ« kryesohet nga Shpejtim Bulliqi. MĂ«hill Elezi, Itali « Petro Alabam – Petralba, ngrihet rreth 30 mijĂ« hapa larg PetrelĂ«s, 25 mijĂ« hapa larg KrujĂ«s e Stelushit. NdĂ«rkohĂ«, ZVRPP-ja brenda 15 ditĂ«ve nga administrimi i kĂ«rkesĂ«s, dĂ«rgon informacionin mbi gjendjen juridike tĂ« pronave nĂ« bllokun kadastral, nĂ« tĂ« cilin pĂ«rfshihen tĂ« dhĂ«nat mbi pronarin e pasurisĂ«, harta kadastrale nĂ« format shkresor dhe elektronik dhe kartelat. → NjĂ« program i tillĂ« mund tĂ« shkarkohet edhe pĂ«r telefona mobil. Notary Chamber of the Republic of Kosovo | [email protected] NĂ« bazĂ« tĂ« Ligjit Nr. Regjistrimi Fillestar nĂ« kĂ«to 50 Zona Kadastrale, pĂ«rfshin Regjistrimin Fillestar tĂ« rreth 190 mijĂ« pasurive, nĂ« zonat urbane, nĂ« disa qytete tĂ« ShqipĂ«risĂ«. Ky component, qĂ« realisht mbart nĂ« vetvete tĂ« gjithĂ« potencialin e nevojshĂ«m pĂ«r tĂ« çuar drejt suksesit apo drejt dĂ«shtimit permanent secilin prej proceseve tĂ« lidhur me pronat, Ă«shtĂ« “Harta Kadastrale”, njĂ« hartĂ« e cila domosdoshmĂ«risht duhet tĂ« tregojĂ« me koordinata tĂ« sakta kufijtĂ« e secilĂ«s prej parcelave, qĂ« mund. Akti:31004-03081-86-2015 Paditesi:Shoqeria Tregtare "Gerti Quka" shpk I padituri:Inspektoriati Qendror Teknik Tirane PalĂ« te treta:Avokatura e Shtetit Objekti:Shfuqizimin e vendimit gjob me nr 7400 prot date 24. QĂ« nga viti 2007, nĂ« dy palĂ« zgjedhje lokale, fitues nĂ« garĂ«n pĂ«r kryetar komune dhe asamble komunale kanĂ« dalĂ« Shukri Buja. 6 pĂ«rdorimit te kĂ«saj harte nga ATP do te ketĂ« pasiguri ne marrĂ«dhĂ«nien parcele prone dhe kufi zone kadastrale ne te gjithĂ« zonat ku ky kufi nuk eshte zyrtar. Ky proces krijoi harta dhe tabela kadastrale tĂ« detajuara dhe gjithĂ«pĂ«rfshirĂ«se, bazuar nĂ« anketimet dhe ekzaminimet e regjistrave kadastralĂ« ekzistues. 2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT NĂ« mbĂ«shtetje tĂ« nenit 100 tĂ« KushtetutĂ«s dhe tĂ« shkronjĂ«s “b”, tĂ« pikĂ«s 2, tĂ« nenit 6, tĂ« ligjit. PasuritĂ« e paluajtshme kanĂ« njĂ« numĂ«r tĂ« vetĂ«m identifikimi brenda njĂ« zone kadastrale, i cili pĂ«rdoret pĂ«r tĂ« identifikuar pasurinĂ« e paluajtshme nĂ« kartelat e regjistrimit dhe hartat kadastrale. Get a map for any place in the world. NĂ« tabelen e dytĂ« tĂ« rregullores janĂ« prezantuar gjitha vendbanimet e KosovĂ«s. Serbia kurrĂ« nuk do tĂ« pranonte qĂ« KosovĂ«s t’i japĂ« tĂ«rĂ« LuginĂ«n si njĂ«si kadastrale. b) harta kadastrale, nĂ« format shkresor dhe elektronik, c) kartelat. Sipas certifikatĂ«s mbi njĂ«sinĂ« kadastrale, tĂ« lĂ«shuar nga Republika e KosovĂ«s, Ministria. NĂ« fund tĂ« mbledhjes kreu u qeverisĂ« pohoi miratimin e hartĂ«s sĂ« vlerĂ«s sĂ« pronave, mbi tĂ« cilĂ«n do tĂ« kryhet kompensimi pĂ«r ish-pronarĂ«t, por menjĂ«herĂ« pas kĂ«saj deklarate, nisĂ«n reagimet. NĂ« disa raste emĂ«rtimet rrodhĂ«n edhe si pasojĂ« e zejeve, poashtu edhe si. 2014 Shfuqizmin e akt konstatimit me nr 18 date 21. 60ari ne lagjen Haxhi Zeka ne Peje. NĂ« tĂ« gjitha vendet pritĂ«se, procesi i pĂ«rditĂ«simit tĂ« dhĂ«nave tĂ« kadastrĂ«s Ă«shtĂ« pĂ«rfunduar pĂ«rpara se TAP-i tĂ« niste sigurimin e tĂ« drejtave tĂ« tokĂ«s sĂ« nevojshme pĂ«r. a) ShĂ«nimet kadastrale, b) Regjistrimin civil, c) Regjistrimin e votuesve, d) Regjistrimin e biznesit dhe licencimin, e) Distribuimin e pagesave tĂ« ndihmĂ«s sociale (me pĂ«rjashtim tĂ« pensioneve), f) Mbrojtja e pyjeve qĂ« ndodhen nĂ« territorin e komunĂ«s nĂ« kuadĂ«r tĂ« autorizimeve tĂ«. 000, tĂ« viteve 1963, 1987, nĂ« Hartat topografike tĂ« KFOR-it nga qershori i. harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 10577 fletĂ«. The company's gloves are used in laboratories and healthcare facilities. KĂ«to çmime njihen nga shteti sipas zonave tĂ« ndryshme, nĂ« formĂ«n e “dyshĂ«mesĂ«â€, pra si çmim minimal, nĂ« bazĂ« tĂ« tĂ« cilit llogaritet, si tatimi i fitimit, nĂ« rast se kemi tĂ« bĂ«jmĂ« me njĂ« shitblerje ndĂ«rtese, ashtu edhe taksa e ndĂ«rtesĂ«s, nĂ« pĂ«rputhje me ligjinRead More. 2002 kur kjo sipĂ«rfaqe ekziston nĂ« zĂ«rin kadastral "P F" (tokĂ« e pa frytshme). NĂ« analogji me sa mĂ« sipĂ«r vĂ«rehet qĂ« nĂ« hartĂ«n e vitit 2016 (pĂ«r shembull [22]) nĂ« qytetin e TiranĂ«s, nĂ« zonat kadastrale nr. Drejtor i regjistrit dhe hartografisĂ«, Redi Curri, pranĂ« KadastrĂ«s shprehet se paralelisht po punohet edhe pĂ«r dixhitalizimin e regjistrit tĂ« pronave. Kufiri i II-tĂ« sipas hartĂ«s sĂ« komunave kadastrale tĂ« vitit 1974 nga Drejtoria pĂ«r Gjeodezi e KSA tĂ« KosovĂ«s, shkalla e zvogĂ«limit mĂ« e sakta 1:30 000 deri 1:200 000, disponohet edhe me shkallĂ« tjera. "ZonĂ« Banimi" - nĂ«nkupton njĂ« sipĂ«rfaqe e caktuar pĂ«r zhvillim tĂ«. MĂ«hill Elezi, Itali « Petro Alabam – Petralba, ngrihet rreth 30 mijĂ« hapa larg PetrelĂ«s, 25 mijĂ« hapa larg KrujĂ«s e Stelushit. At the 2015 local government reform it became a subdivision of the municipality Elbasan. Qeveria ka miratuar çmimet e reja referencĂ« pĂ«r ndĂ«rtesat. KĂ«to çmime njihen nga shteti sipas zonave tĂ« ndryshme, nĂ« formĂ«n e "dyshĂ«mesĂ«", pra si çmim minimal, nĂ« bazĂ« tĂ« tĂ« cilit llogaritet, si tatimi i fitimit, nĂ« rast se kemi tĂ« bĂ«jmĂ« me njĂ« shitblerje ndĂ«rtese, ashtu edhe taksa e ndĂ«rtesĂ«s, nĂ« pĂ«rputhje me ligjinRead More. NdĂ«rsa, sa i pĂ«rket dokumentacionit tĂ« pĂ«rdorur nga ky komision pĂ«r shĂ«njimin e kufirit, ai sipas tyre, Ă«shtĂ« i bazuar nĂ« dokumentacionin relevant shtetĂ«ror si vijon: Kufiri i KosovĂ«s nĂ« harta kadastrale, 1974, 1988, 2015, Harta topografike me shkallĂ«1:25. ËshtĂ« pĂ«rgjegjĂ«se pĂ«r zhvilimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale. Zonat Çmimi mesatar i shitjes lekĂ«/m2 sip. - "Harta Zonale e KosovĂ«s": ЁshtĂ« dokument i planifikimit hapĂ«sinor i nivelit qendror, nĂ« pajtim me dispozitat e nenit 13 tĂ« Ligjit Nr. Boundary VijĂ« kufitare Building NdĂ«rtesa Building line VijĂ« e ndĂ«rtimeve Cadastral boundary of the area Kufiri i zonĂ«s kadastrale Cadastral documentation Dokumentacioni kadastral Cadastral map Harta kadastrale Cadastral measurement Matjet kadastrale Cadastral parcel boundary Kufiri i parcelĂ«s kadastrale Cadastral procedures Procedurat. Per Shitje. Harta e re e vlerĂ«s sĂ« pronave e ka zhvlerĂ«suar Surrelin. Sipas certifikatĂ«s mbi njĂ«sinĂ« kadastrale, tĂ« lĂ«shuar nga Republika e KosovĂ«s, Ministria. Zonat e Mbrojtura (Natyrore dhe Historike) PĂ«r momentin nĂ« Gjeoportalin KombĂ«tar, mund tĂ« aksesohen pa pagesĂ« nga publiku 46 shĂ«rbime online tĂ« tĂ« dhĂ«nave GjeohapĂ«sinore nĂ« RepublikĂ«n e ShqipĂ«risĂ« tĂ« cilat pĂ«rfshijnĂ« 2. E rĂ«ndĂ«sishme: Materialet grafike dhe statistikore tĂ« pĂ«rdorura nĂ« kĂ«tĂ« botim janĂ« marrĂ« nga burime tĂ« ndryshme zyrtare dhe publike, si: disa nga bashkitĂ« e ShqipĂ«risĂ« dhe Planet e PĂ«rgjithshme Vendore tĂ« tyre tĂ« pĂ«rgatitura pĂ«rpara hyrjes sĂ« Ligjit. See the world. Harta e Kosoves Ne kete faqe kam permbledhur disa nga hartat me te medhaja te Kosoves qe munda te gjej ne internet. Pronari ose personi qĂ« provon se ka interes legjitim, nĂ« pĂ«rputhje me dispozitat e kĂ«tij ligji, ka tĂ« drejtĂ« tĂ« marrĂ« tĂ« dhĂ«na dhe kopje tĂ« dokumenteve, qĂ« janĂ« nĂ« regjistrat e pasurive tĂ« paluajtshme, kartela,nĂ« harta kadastrale, nĂ« dokumentacione tĂ« depozituara me kĂ«rkesĂ«n pĂ«r regjistrim dhe nĂ« dokumentacionin qĂ« mbahet. 2008, “PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË LIGJORE TË KRIJIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË MBI TOKËN BUJQËSORE”. Detyrat dhe PĂ«rgjegjĂ«sitĂ«. Kto harta mund t’ju vine ne ndihme per qellime mesimi, turizmi, udhetimi, orjentimi ose thjesht kurioziteti. prishtin 2006 kosova academy of sciences and arts the academy of sciences of albania. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s, Pristina. DurrĂ«s Lagjia Nr 4, Rruga: Egnatia,zona kadastrale 8514, No pasurie 2/31, Dyqani , Don Bosko Rruga Don Bosko Nr. PĂ«r kĂ«to dosje ka pĂ«rfunduar vlerĂ«simi ekonomik i pronĂ«s, pra, Ă«shtĂ« pĂ«rcaktuar masa e pĂ«rfitimit pĂ«r secilĂ«n familje, dhe Ă«shtĂ« gati qĂ« tĂ« nisĂ« ndarja e kompensimit. 4 m2, te ndodhura ne ka tin e pare te banesa ve sociale, me nr. Sipas zonave kadastrale tĂ« TiranĂ«s, qendra dhe zonat mĂ« tĂ« lakmuara (ish-blloku, Rruga e Elbasanit, Stadiumi “Selman Stermasi”, kanĂ« pĂ«suar rritje drastike, ku çmimi pĂ«r metĂ«r katror ka shkuar plus 120 euro. Harta topogra fike nĂ« shkallĂ« 1:2500 i pĂ«rgjigjet ish pl aneve kadastrale-t opografike, ndĂ«rs a ata tĂ« shkallĂ«ve 1:5000 dhe 1:10000 i pĂ«rgjigjen hartave shtetĂ«rore. View: Metadata Links: Kufiri Tokesor i Republikes se Shqiperise Zonat Kadastrale (Parcelat) View: Metadata Links: Zonat Kadastrale (NdËrtesat) View: Metadata: Links: Njesite e Qeverisjes Vendore (2014) View: Metadata: Links: Qark (2014) View: Metadata: Links: NdËrtesat (INSTAT) View. VETËQËVËRISJA LOKALE, MODELET, ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI - RASTI I KOSOVËS Ramiz Fazliu DorĂ«zuar Universitetit Europian tĂ« TiranĂ«s ShkollĂ«s Doktorale. Aty, sipas çmimeve tĂ« vjetra, njĂ« metĂ«r katror tokĂ« kushtonte 1578 lekĂ«/m2, ndĂ«rsa pas vendimit tĂ« firmosur nga Rama do tĂ« kushtojĂ« 474 lekĂ«/m2. Republika e KosovĂ«s Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria -Vlada-Government Komisioni ShtetĂ«ror pĂ«r ShĂ«njimin dhe MirĂ«mbajtjen e Kufirit ShtetĂ«ror DrĆŸavna Komisija za ObeleĆŸavanje i OdrĆŸavanje DrĆŸavne Granice. Ky proces krijoi harta dhe tabela kadastrale tĂ« detajuara dhe gjithĂ«pĂ«rfshirĂ«se, bazuar nĂ« anketimet dhe ekzaminimet e regjistrave kadastralĂ« ekzistues. NĂ« debatin e 3 gushtit kishte gjithçka interesante si nĂ« aspektin shkencor ashtu edhe atĂ« politik e profesional. Qato: “Harta e re e vlerĂ«s sĂ« pronĂ«s ka njĂ« trend uljeje nĂ« krahasim me vitin e kaluar”Zamir AlushiQeveria ul tarifat e pronave pĂ«r legalizim ose pĂ«r kompensim financiar tĂ« pronarĂ«ve. al/ Tel: +355 4 2 403 301 Fax: +355 4 2 403 306. Map search results for Rruga Frosina Plaku. 5/270, zk 8513, lagja nr. 2012 te DRT. (faqja paraardhĂ«se) (faqja pasardhĂ«se). Harta kadastrale kuadrante e ish-kooperatives ne Shqiperi pas shperndarjes se tokes (shkalle 1:2,500) Hartat e reja kadastrale perbehen nga nje kombinim I hartave topografike origjinale dhe atyre te azhornuara, me kopjet origjinale te pergatitura per zyrat kadastrale te rretheve. 3, DATË 03. Ministria e DrejtĂ«sisĂ«, Ministry of Justice, Ministarstvo Pravde. 2016, Zona Kadastrale 1481. 2016, ndryshohen gjenealitetet pĂ«r katĂ«r parcela me numra pasurie 10/283, 10/173, 10/202, 10/203, sipas lidhjes AN, qĂ« i bashkĂ«lidhet kĂ«tij. Sofalia kufizohet me:. Drejtor i regjistrit dhe hartografisĂ«, Redi Curri, pranĂ« KadastrĂ«s shprehet se paralelisht po punohet edhe pĂ«r dixhitalizimin e regjistrit tĂ« pronave. a) ShĂ«nimet kadastrale, b) Regjistrimin civil, c) Regjistrimin e votuesve, d) Regjistrimin e biznesit dhe licencimin, e) Distribuimin e pagesave tĂ« ndihmĂ«s sociale (me pĂ«rjashtim tĂ« pensioneve), f) Mbrojtja e pyjeve qĂ« ndodhen nĂ« territorin e komunĂ«s nĂ« kuadĂ«r tĂ« autorizimeve tĂ«. Gjate ketyre 45 diteve te afishimit publik, lista e pronave me te dhenat perkatese dhe harta treguese e regjistrimit, po afishohen ne zyren e afishimit publik qe ndodhet ne nje ambient brenda zones kadastrale. Kadastri digjital 1. LEJET NDËRTIMORE TË LËSHUARA. Nga shkresa nr. Paga mujore: 1. PĂ«r modelin e sistemit informative mbi tokĂ«n dhe pronĂ«n. NĂ« tĂ« gjitha vendet pritĂ«se, procesi i pĂ«rditĂ«simit tĂ« dhĂ«nave tĂ« kadastrĂ«s Ă«shtĂ« pĂ«rfunduar pĂ«rpara se TAP-i tĂ« niste sigurimin e tĂ« drejtave tĂ« tokĂ«s sĂ« nevojshme pĂ«r. GJEOPORTALI SHTETËRORË. Terrenet sajoheshin si mundeshin, mjaftonte njĂ« hapsirĂ« e lirĂ« pĂ«r tĂ« vĂ«nĂ« dy porta. Matje digjitale pĂ«r tĂ« gjitha zonat kadastrale dhe komunat administrative Nga Gazeta Liria mĂ« 18. 9948, datĂ« 7. Classic Highlights of Kosovo Tour. However, formatting rules can vary widely between applications and fields of interest or study. Prishtina, kryeqyteti i dashur i KosovĂ«s me shumĂ« tipare tĂ« ndryshme. Komunat pĂ«rbĂ«hen nga disa vendbanime (lokalitete ose fshatra) gjersa selia e komunĂ«s zakonisht ndodhet nĂ« qytetin ose qytezĂ«n mĂ« tĂ« madhe. Boundary VijĂ« kufitare Building NdĂ«rtesa Building line VijĂ« e ndĂ«rtimeve Cadastral boundary of the area Kufiri i zonĂ«s kadastrale Cadastral documentation Dokumentacioni kadastral Cadastral map Harta kadastrale Cadastral measurement Matjet kadastrale Cadastral parcel boundary Kufiri i parcelĂ«s kadastrale Cadastral procedures Procedurat. Ortofoto 2018, Ortofoto 2012, Ortofoto 2009, Ortofoto 2004, Ortofoto 2001, Harta topografike, Kufiri shteteror, Kufiri komunal, Zona Kadastrale, Zona urbane, Kufiri i DA: 68 PA: 81 MOZ Rank: 67 GeoPortal - Mecklenburg County GIS. Kemi pranuar edhe disa materiale nga pĂ«rfaqĂ«suesi i FSHMN-sĂ«, dhe kemi siguruar 3 harta tĂ« punuara nga KFOR-i, nĂ« v. harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 10577 fletĂ« Totali i hartave 11 399 fletĂ« Territori i KosovĂ«s i prezantuar nĂ« gjeoportal shtetĂ«ror Ă«shtĂ« vazhdimĂ«si i tĂ« dhĂ«nave kadastrale nga Drejtoria Krahinore pĂ«r Gjeodezi e KSA tĂ« KosovĂ«s. Harta Lajme Reforma Territoriale Profilet Intervista KandidatĂ«t KĂ«shillat BashkiakĂ« Rreth Faqes Kontaktoni Profile 16 May 2015 Bashkia e re e Elbasanit do tĂ« jetĂ« njĂ« nga bashkitĂ« mĂ« tĂ« mĂ«dha dhe mĂ« komplekse pĂ«r t’u menaxhuar nĂ« ShqipĂ«ri. Siç duket, nĂ« korridorin e bashkisĂ« janĂ« hapur pĂ«r tu tharĂ« harta e dokumente kadastrale, qĂ« janĂ« dĂ«mtuar nga uji qĂ« ka depĂ«rtuar edhe nĂ« brendĂ«si tĂ« godinĂ«s, duke treguar amortizimin e saj. b) harta kadastrale, nĂ« format shkresor dhe elektronik, c) kartelat. PĂ«rshkrimi. Fillimi; KĂ«rko dhe paraqit; Copyright © Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s. View: Metadata Links: Kufiri Tokesor i Republikes se Shqiperise Zonat Kadastrale (Parcelat) View: Metadata Links: Zonat Kadastrale (NdËrtesat) View: Metadata: Links: Njesite e Qeverisjes Vendore (2014) View: Metadata: Links: Qark (2014) View: Metadata: Links: NdËrtesat (INSTAT) View. Sistemet Transportit. Albania; Aktualitet; MĂ« 27 nĂ«ntor 2008 qeveria vendos pĂ«rfundimisht çmimet e tokĂ«s pĂ«r çdo metĂ«r katror nĂ« 12 qarqet e vendit. NĂ« tĂ« gjitha vendet pritĂ«se, procesi i pĂ«rditĂ«simit tĂ« dhĂ«nave tĂ« kadastrĂ«s Ă«shtĂ« pĂ«rfunduar pĂ«rpara se TAP-i tĂ« niste sigurimin e tĂ« drejtave tĂ« tokĂ«s sĂ« nevojshme pĂ«r. QĂ« nga viti 2007, nĂ« dy palĂ« zgjedhje lokale, fitues nĂ« garĂ«n pĂ«r kryetar komune dhe asamble komunale kanĂ« dalĂ« Shukri Buja. luan przhita kemajl luci gzim hoxha adem bunguri fatmir peja tomor kastrati. - "Harta Zonale e KosovĂ«s": ЁshtĂ« dokument i planifikimit hapĂ«sinor i nivelit qendror, nĂ« pajtim me dispozitat e nenit 13 tĂ« Ligjit Nr. Kjo Ă«shtĂ« harta e çmimeve mĂ« tĂ« sht. NdĂ«rsa, sa i pĂ«rket dokumentacionit tĂ« pĂ«rdorur nga ky komision pĂ«r shĂ«njimin e kufirit, ai sipas tyre, Ă«shtĂ« i bazuar nĂ« dokumentacionin relevant shtetĂ«ror si vijon: Kufiri i KosovĂ«s nĂ« harta kadastrale, 1974, 1988, 2015, Harta topografike me shkallĂ«1:25. Banesa eshte e mobiliar dhe e gatshme per banim. HARTA E ÇMIMEVE TË Qyteti Kadastrale 2015 Kukes 2315 5280 Tropoje 1347 1374 Krume 2282 2271 QARKU DURRES ZONA VLERA M2 Qyteti Kadastrale 2015 Durres 8511 16619. jpg 4 0 9469 Regjistrim apo fshirje e hipotekĂ«s ligjore. harta nĂ« shkallĂ« 1:1 000 541 fletĂ«. iratuar nĂ« SeancĂ«n e 108-tĂ«. Harta e Planvendosjes sĂ« Strukturave bashkĂ«lidhet si pjesĂ« pĂ«rbĂ«rĂ«se e kĂ«tij vendimi. NĂ« sektorin privat, tĂ« specializuar nĂ« matjet kadastrale, rrjetet inxhinierike, etj. harta arkeologjike e kosovs. “Zhan D’Ark”, Tirane. pĂ«rPrishtinĂ«n. 658, DATË 26. 2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË PËR VLERËSIMIN E PRONAVE TË PALUAJT, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit tĂ« Pronave, brenda datĂ«s 31 mars tĂ« çdo viti, pĂ«rpunon tĂ« dhĂ«nat e vitit paraardhĂ«s, tĂ« dĂ«rguara zyrtarisht nga Zyra e Regjistrimit tĂ« Pasurive tĂ« Paluajtshme, duke i grupuar ato sipas. 6007mÂČ SipĂ«rfaqja. zona e planit urban rregullues/harta kadastrale Plani Urban Rregullues Prishtina e Re Zona QendĂ«r pĂ«rfshin sipĂ«rfaqen prej 360 ha dhe - gjendet nĂ« pjesĂ«n lindore periferike tĂ« PrishtinĂ«s. 511, datĂ« 1. Qato shtoi se çmimet e hartĂ«s sĂ« vlerĂ«s do jenĂ« çmime. Drsnik is a settlement in the Klina municipality of Kosovo. Me rastin e 20 marsit - DitĂ«s sĂ« Arkivit, ASHAK organizon JavĂ«n e Arkivit tĂ« Hapur, me ç’rast tĂ« interesuarit kanĂ« mundĂ«sinĂ« tĂ« shohin, pĂ«r sĂ« afĂ«rmi, punĂ«n dhe aktivitetet qĂ« bĂ«hen nĂ« mjediset e AgjencisĂ« ShtetĂ«rore tĂ« Arkivave tĂ« KosovĂ«s; ku bĂ«het ruajtja, mbrojtja, prezantimi dhe pĂ«rgatitja pĂ«r shfrytĂ«zim e trashĂ«gimisĂ« sĂ« shkruar. Pasurie dhe Zonen Kadastrale,Projektin e Baneses e shoqeruar me tĂ« gjithĂ«, Dokumentacionin pĂ«rkates pĂ«r Lejen e Baneses. harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 10577 fletĂ«. I gjithĂ« territori i KosovĂ«s Ă«shtĂ« i paraqitur nga matjet gjeodezike nĂ« harta kadastrale nĂ« shkallĂ« zvogĂ«limi 1:500, 1:1000,1:2500. Lenjani thotĂ« se me çdo kusht duhet tĂ« ruhet kjo hartĂ« sepse Ă«shtĂ« harta kadastrale e cila e mbron territorin e mĂ«parshĂ«m tĂ« kufijve tĂ« KosovĂ«s, kurse hartat tjera qĂ« ka ofruar Serbia me marrĂ«veshjen e KumanovĂ«s janĂ« harta jo valide dhe duhet hedhur poshtĂ« urgjentisht u shpreh Lenjani. Bulliqi ka komentuar deklaraten e kryeministrit Mustafa se deputetĂ«t janĂ« kĂ«rcenuar pĂ«r seancln e 1 Shtatorit per Demarkacionin. Komunat pĂ«rbĂ«hen nga disa vendbanime (lokalitete ose fshatra) gjersa selia e komunĂ«s zakonisht ndodhet nĂ« qytetin ose qytezĂ«n mĂ« tĂ« madhe. KĂ«to tĂ« dhĂ«na çdo ditĂ« mund tĂ« i gjeni nĂ« faqen zyrtare tĂ« AgjencisĂ« Kadastrale tĂ« KosovĂ«s. Gazeta zbardh tĂ« plotĂ« vendimin e QeverisĂ« “PĂ«r miratimin e hartĂ«s sĂ« vlerĂ«s sĂ« pronĂ«s pĂ«r vitin 2014”. Propozimi i hartĂ«s sĂ« re tĂ« pronave Ă«shtĂ« kthyer "nĂ« mollĂ« sherri" nĂ« mbledhjen e KĂ«shillit tĂ« Ministrave. pondent i ASHAK-ut, prof. Kadastri Digjital 1. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s, Pristina. 2016, ndryshon zona kadastrale pĂ«r parcelĂ«n me numĂ«r pasurie 8/107, sipas lidhjes AM, qĂ« i bashkĂ«lidhet kĂ«tij vendimi. PËR MËNYRËN E VERIFIKIMIT DHE TË NDRYSHIMIT TË ZËRAVE KADASTRALË TË TOKËS BUJQËSORE , "Ndryshimi i zĂ«rave kadastralĂ« tĂ« tokĂ«s bujqĂ«sore" Ă«shtĂ« kalimi i sipĂ«rfaqes sĂ« tokĂ«s bujqĂ«sore tĂ« zĂ«rit kadastral "arĂ«", qĂ« si e tillĂ« figuron nĂ« dokumentacionin kadastral, nĂ« zĂ«rin kadastral "pemĂ«tore", "vreshtĂ«" apo "ullishte", si rezultat i zĂ«nies sĂ«. NĂ« debatin e 3 gushtit kishte gjithçka interesante si nĂ« aspektin shkencor ashtu edhe atĂ« politik e profesional. Toptani”, TiranĂ«, me qĂ«llim ndĂ«rtimin e njĂ«godine bashkĂ«kohore dhe me standarde tĂ«. Ky proces krijoi harta dhe tabela kadastrale tĂ« detajuara dhe gjithĂ«pĂ«rfshirĂ«se, bazuar nĂ« anketimet dhe ekzaminimet e regjistrave kadastralĂ« ekzistues. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka reaguar ndaj raportit tĂ« Komisionit tĂ« ri pĂ«r Demarkacion, qĂ« kryesohet nga Shpejtim Bulliqi. Lajme / KlinĂ« Komente: 0 Ambasadori norvegjez nĂ« KosovĂ« vizitoi KlinĂ«n 16:39 / 20. Certifikata nga planet kadastrale dhe nga planet e objekteve tĂ« infrastrukturĂ«s; TĂ« dhĂ«nat nga kadastra e patundshmĂ«rive; TĂ« dhĂ«nat pĂ«r kufijtĂ« administrativ nga Regjistri pĂ«r njĂ«sitet hapĂ«sinore; Prodhime tĂ« hartografisĂ«. NĂ« mbledhjen online tĂ« QeverisĂ« sĂ« KosovĂ«s, tĂ« mbajtur nĂ« orĂ«t e vona tĂ« sĂ« hĂ«nĂ«s, Ă«shtĂ« vendosur qĂ« lĂ«vizja tĂ« kufizohet nga ora 10:00 deri nĂ« 16:00 dhe nga 20:00 deri nĂ« 6:00. It is a settlement which has had a strong Serbian majority. Kto harta mund t’ju vine ne ndihme per qellime mesimi, turizmi, udhetimi, orjentimi ose thjesht kurioziteti. 1995 tĂ« Ministrit. Kjo hartĂ« topografike Ă«shtĂ« me bazĂ« tĂ« plote tĂ« dhĂ«nave, me sistemin GIS-it, me rregulloret e nevojshme pĂ«r zhvillimin, ndryshimin, azhurimin dhe punimin e HartĂ«s Topografike-sĂ«. 2019 Kryetari i KomunĂ«s sĂ« KlinĂ«s, Zenun Elezaj, ka pritur nĂ« takim ambasadorin e NorvegjisĂ« nĂ« KosovĂ«, Per Strand Sjaastad, zĂ«vendĂ«sministrin e Mjedisit dhe Planifikimit HapĂ«sinor, Gjergj Beka, dhe kryeshefin Ekzekutiv tĂ« AgjencisĂ« Kadastrale. Numri i fletĂ«ve tĂ« hartĂ«s kadastrale i pĂ«rpiluar me saktĂ«si decimetrike, sipas pĂ«rpjesĂ«s pĂ«r territorin e KosovĂ«s Ă«shtĂ«: harta nĂ« shkallĂ« 1:500 (281 fletĂ«), harta nĂ« shkallĂ« 1:1 000 (541 fletĂ«), harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 (10577 fletĂ«), totali i hartave 11 399 fletĂ«â€, sqaron Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s. Share any place, address and postal code search, weather, ruler (on yandex map). harta e pĂ«rpiluar nĂ« sistemin shtetĂ«rorĂ« koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit) PĂ«rpjesĂ«timi i incizimit 1:40000, madhĂ«sia e pikseleve 0,60m х 0,60m Shitja sipas ndarjes sĂ« fletĂ«ve nĂ« hartĂ«n themelore shtetĂ«rore topografike tĂ« RepublikĂ«s sĂ« MaqedonisĂ« (Đ 1:25000) - gjithsej 205 fleta. Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe tĂ« Prodhimit, TM4 2019 03/04/2020. Totali i hartave 11 399 fletĂ«. NdĂ«rkohĂ«, ZVRPP-ja brenda 15 ditĂ«ve nga administrimi i kĂ«rkesĂ«s, dĂ«rgon informacionin mbi gjendjen juridike tĂ« pronave nĂ« bllokun kadastral, nĂ« tĂ« cilin pĂ«rfshihen tĂ« dhĂ«nat mbi pronarin e pasurisĂ«, harta kadastrale nĂ« format shkresor dhe elektronik dhe kartelat. Banesa eshte e mobiliar dhe e gatshme per banim. Lublin Dilja Erseke Erseke; Fier Rruga Brigada IX Sulmuese Fier, Lagjia "Liri" Rr. Harta kadastrale pĂ«rmbledhĂ«se pĂ«rgatitet nĂ« dy kopje origjinale, nga tĂ« cilat njĂ«ra kopje mbetet nĂ« arkivin e komunĂ«s/bashkisĂ« dhe tjetra i pĂ«rcillet zyrtarisht kryesisĂ« sĂ« secilit. KĂ«tĂ« e ka bĂ«rĂ« pĂ«rmes njĂ« komunikate nĂ« tĂ« cilĂ«n thuhet se nga viti 1974 deri nĂ« vitin 1999 tĂ« dhĂ«nat pĂ«r gjeodezi, kadastĂ«r e hartografi ishin nĂ« DrejtorinĂ« Krahinore pĂ«r Gjeodezi tĂ« KrahinĂ«s se KosovĂ«s, ndĂ«rsa kĂ«to tĂ« [
]. Sipas zonave kadastrale tĂ« TiranĂ«s, qendra dhe zonat mĂ« tĂ« lakmuara (ish-blloku, Rruga e Elbasanit, Stadiumi “Selman Stermasi”, kanĂ« pĂ«suar rritje drastike, ku çmimi pĂ«r metĂ«r katror ka shkuar plus 120 euro. Republika e KosovĂ«s Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria -Vlada-Government Komisioni ShtetĂ«ror pĂ«r ShĂ«njimin dhe MirĂ«mbajtjen e Kufirit ShtetĂ«ror DrĆŸavna Komisija za ObeleĆŸavanje i OdrĆŸavanje DrĆŸavne Granice. Prishtina, kryeqyteti i dashur i KosovĂ«s me shumĂ« tipare tĂ« ndryshme. In June 1999 the Serbian population fled due to war. Kjo defanzivĂ« dhe gep profesional i palĂ«s kosovare ka pĂ«rfunduar nĂ« pĂ«rcaktimin e njĂ« vije kufitare nĂ« dĂ«m tĂ« interesave tĂ« pĂ«rgjithshme. NĂ« debatin e 3 gushtit kishte gjithçka interesante si nĂ« aspektin shkencor ashtu edhe atĂ« politik e profesional. Tours to Albania & Balkans. Sipas tyre, dokumentacioni zyrtar kadastral dhe territori i KosovĂ«s Ă«shtĂ« i pandryshueshĂ«m prej vitit 1974 e deri mĂ« tani. Platforma Digjitale pĂ«r participim publik. Bashkia e TiranĂ«s ndan kufijtĂ« me BashkinĂ« e VorĂ«s, KamzĂ«s dhe KrujĂ«s, nĂ« verilindje me Klosin, nĂ« lindje me bashkitĂ« BulqizĂ« dhe nĂ« jug me BashkitĂ« Elbasan dhe Peqni, nĂ« perĂ«ndim me BashkitĂ« RrogozhinĂ«, KavajĂ«, DurrĂ«s e Shijak. Harta topografike 1:25000 (faqe 79): Kjo hartĂ«, nĂ« versionin origjinal, nuk e ka vijĂ«n kufitare mes RepublikĂ«s sĂ« KosovĂ«s dhe Malit tĂ« Zi. Hartat e vjetra kadastrale mund tĂ«. NĂ« rastet kur njĂ« pronar vendos tĂ« ndajĂ« nĂ« pjesĂ« pasurinĂ« e paluajtshme tĂ« tij, duhet tĂ« dorĂ«zojĂ« njĂ« plan rilevimi tĂ« nĂ«nndarjeve tĂ«. Harta sipas rezultateve tĂ« kĂ«rkimeve arkeologjike tĂ« vitit 1969. Qyteti ku gĂ«rshetohen kulturat, popujt dhe zhvillohet njĂ« jetĂ« unike. Urbanization and land management issues in Kosovo 5 Abstract This study aims to describe the structure of land management in Kosovo, and existing issues with the current urban planning strategy in the country. Harta e Tiranes. Banesa eshte e mobiliar dhe e gatshme per banim. iratuar nĂ« SeancĂ«n e 108-tĂ«. Real Estate Agjencioni Kadastral i RepublikĂ«s sĂ« MaqedonisĂ«. Drejtor i regjistrit dhe hartografisĂ«, Redi Curri, pranĂ« KadastrĂ«s shprehet se paralelisht po punohet edhe pĂ«r dixhitalizimin e regjistrit tĂ« pronave. Rimarrja e regjistrimeve kadastrale mund tĂ« nxjerrĂ« abuzimet me pronat nĂ« KosovĂ« E MĂ«rkurĂ« 01 Shkurt 2012 13:25. HARTA E ÇMIMEVE TË Qyteti Kadastrale 2015 Kukes 2315 5280 Tropoje 1347 1374 Krume 2282 2271 QARKU DURRES ZONA VLERA M2 Qyteti Kadastrale 2015 Durres 8511 16619. Lajme / PejĂ« Komente: 0 Peja nis fazĂ«n testuese tĂ« E-kioskĂ«s pĂ«r shĂ«rbimet kadastrale 10:23 / 05. NĂ« analogji me sa mĂ« sipĂ«r vĂ«rehet qĂ« nĂ« hartĂ«n e vitit 2016 (pĂ«r shembull [22]) nĂ« qytetin e TiranĂ«s, nĂ« zonat kadastrale nr. 33 datĂ« 21. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ( AKK ) Ă«shtĂ« pĂ«rgjegjĂ«se pĂ«r menaxhimin e tokĂ«s dhe ka. SIKTK Ă«shtĂ« Sistemi i Informatave Kadastrale pĂ«r TokĂ«n nĂ« KosovĂ« ndĂ«rsa Harta Kadastrale Ă«shtĂ« sistem nĂ« tĂ« cilin [
]. MMPH dhe Agjencia Kadastrale nĂ«nshkruajnĂ« 6 udhĂ«zime administrative Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit HapĂ«sinor sĂ« bashku me AgjencinĂ« Kadastrale tĂ« KosovĂ«s kanĂ« nĂ«nshkruar sot 6 udhĂ«zime administrative, pĂ«r tĂ« cilat po thuhet se do tĂ« pĂ«rmirĂ«sojnĂ« shĂ«rbimet nĂ« fushĂ«n e kadastrĂ«s dhe regjistrimit tĂ« pronĂ«s. PĂ«rveç se do ta merrte veriun, do ta qethte edhe territorin e AnamoravĂ«s, Serbia do tĂ« linte nja 13 mina tĂ« kurdisura brenda KosovĂ«s (Zonat e Mbrojtura) e qĂ« do t’i aktivizonte gjithnjĂ« kur do tĂ« kishte nevojĂ«. Sistemi zgjedhor demokratik dhe organet legjitime - (Infrastruktura,shĂ«rbimet mĂ« afĂ«r qytetarit,veprimtaritĂ« kulturoro-sportive,bizneset) Ideja pĂ«r reformimin e Pushtetit Lokal nĂ« KosovĂ«, pĂ«r hogoshtasit dhe. dokumentacioni pĂ«rkatĂ«s (harta pĂ«rkatĂ«se kadastrale etj. Secila prej komunave ka njĂ« kryetar komune, kuvendin komunal (kĂ«shilli bashkiak), dhe disa kompetenca vetĂ«qeverisĂ«se. Cmimi i Pronave dhe shtepive ne Shqiperi 0. 4 m2, te ndodhura ne ka tin e pare te banesa ve sociale, me nr. Organi hetimor do tĂ« bĂ«jĂ« hetimin e tyre dhe mbi kĂ«tĂ« bazĂ« do tĂ« pĂ«rcaktohet harta e çmimeve tĂ« 6 Nentor 2009. kinema, teatro, biblioteka, salla multimediale, salla koncertesh, holle etj. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka dhĂ«nĂ« njĂ« sqarim rreth dilemave pĂ«r "kufirin administrativ" dhe "kufirin kadastral". Kosova e Serbia po ripĂ«rtĂ«rijnĂ« pĂ«rpjekjet pĂ«r tĂ« zbatuar MarrĂ«veshjen e Regjistrimeve Kadastrale tĂ« pĂ«rfunduar shtatorin e kaluar nĂ« Bruksel, mes shqetĂ«simeve nĂ« PrishtinĂ« mosmarrĂ«veshje nĂ« vazhdim do tĂ« zbulohen mes njerĂ«zve qĂ« morĂ«n tokĂ« nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ«. Harta kadastrale kuadrante e ish-kooperatives ne Shqiperi pas shperndarjes se tokes (shkalle 1:2,500) Hartat e reja kadastrale perbehen nga nje kombinim I hartave topografike origjinale dhe atyre te azhornuara, me kopjet origjinale te pergatitura per zyrat kadastrale te rretheve. Nga komuna e PrishtinĂ«s, respektivisht Drejtoria e Kadastrit kanĂ« bĂ«rĂ« tĂ« ditur se sistemi pĂ«r printimin e certifikatave tĂ« pronĂ«s SIKTK, si dhe sistemi pĂ«r printimin e kopjeve tĂ« planit “Harta Kadastrale/Cadastral Map” nuk Ă«shtĂ« duke punuar. Faqet nĂ« kategorinĂ« "Fshatra nĂ« KosovĂ«" Kjo kategori ka 200 faqe nga 1. Get a map for any place in the world. Rimarrja e regjistrimeve kadastrale mund tĂ« nxjerrĂ« abuzimet me pronat nĂ« KosovĂ« E MĂ«rkurĂ« 01 Shkurt 2012 13:25. NdĂ«rkohĂ«, duke shkuar sa mĂ« larg vijĂ«s sĂ« verdhĂ« tĂ« kryeqytetit, çmimi Ă«shtĂ« rritur me 50-70 euro. SIKTK Ă«shtĂ« Sistemi i Informatave Kadastrale pĂ«r TokĂ«n nĂ« KosovĂ« ndĂ«rsa Harta Kadastrale Ă«shtĂ« sistem nĂ« tĂ« cilin [
]. Traseja e autostradĂ«s kalon nĂ«pĂ«r tetĂ« komuna dhe 66 zona kadastrale, me sipĂ«rfaqe tĂ« pĂ«rgjithshme pĂ«r tĂ«rĂ« trasenĂ« prej 1062 hektarĂ«, prej tĂ« cilave nĂ« pronĂ«si shoqĂ«rore janĂ« 376 hektarĂ«, respektivisht 35. Botapress, 5 dhjetor- Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka reaguar ndaj Komisionit tĂ« ri pĂ«r Demarkacionin e qĂ«, sipas tyre, po bĂ«het tentimi pĂ«r lajthitje pĂ«r dokumentacion kadastral tĂ« territorit tĂ« KosovĂ«s. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka dhĂ«nĂ« njĂ« sqarim rreth dilemave pĂ«r “kufirin administrativ” dhe “kufirin kadastral”. 28 Nentori Rr. Kadastri digjital 1. Harta kadastrale pĂ«rmbledhĂ«se pĂ«rgatitet nĂ« dy kopje origjinale, nga tĂ« cilat njĂ«ra kopje mbetet nĂ« arkivin e komunĂ«s/bashkisĂ« dhe tjetra i pĂ«rcillet zyrtarisht kryesisĂ« sĂ« secilit. org --- Zhvilluar nga: PROBITPROBIT. 2014 Shpenzimet e avokatise ti ngarkohen pales se paditur ne masen. Kufiri i III-tĂ« sipas demarkacionit tĂ« vitit 2015, shkalla e zvogĂ«limit mĂ« e sakta 1:200 000, disponohet edhe me shkallĂ« tjera. 4 m2, te ndodhura ne ka tin e pare te banesa ve sociale, me nr. Paraskeva, which dates back to the 16th century, was completely torched inside in June 1999. 1: RakovinĂ« - GjakovĂ« 16,2 km, nĂ« ndĂ«rtim; Disa segmente tĂ« shkurta. Andaj Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s thotĂ« se do tĂ« reagojĂ« ndaj tĂ« gjitha tendencave pĂ«r shtrembĂ«rim tĂ« 
. ËshtĂ« e kufizuar me:. Botapress, 5 dhjetor- Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka reaguar ndaj Komisionit tĂ« ri pĂ«r Demarkacionin e qĂ«, sipas tyre, po bĂ«het tentimi pĂ«r lajthitje pĂ«r dokumentacion kadastral tĂ« territorit tĂ« KosovĂ«s. Numri i fletĂ«ve tĂ« hartĂ«s kadastrale i pĂ«rpiluar me saktĂ«si decimetrike, sipas pĂ«rpjesĂ«s pĂ«r territorin e KosovĂ«s Ă«shtĂ«: harta nĂ« shkallĂ« 1:500 (281 fletĂ«), harta nĂ« shkallĂ« 1:1 000 (541 fletĂ«), harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 (10577 fletĂ«), totali i hartave 11 399 fletĂ«", sqaron Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s. Tutje, tĂ« njejtĂ«t profesionistĂ« e dinĂ« se pĂ«r t’u ndarĂ« njĂ« kufi mbi kriter kadastral duhet tĂ« ekzistojnĂ« tĂ« dhĂ«na nga tĂ« dy anĂ«t e atij kufiri, tĂ« dhĂ«na tĂ« tĂ« njejti. harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 10577 fletĂ« Totali i hartave 11 399 fletĂ« Territori i KosovĂ«s i prezantuar nĂ« gjeoportal shtetĂ«ror Ă«shtĂ« vazhdimĂ«si i tĂ« dhĂ«nave kadastrale nga Drejtoria Krahinore pĂ«r Gjeodezi e KSA tĂ« KosovĂ«s. ShushicĂ« is a village and a former municipality in the Elbasan County, central Albania. E-Rekrutim. UdhĂ«zimi i qeverisĂ« sjell ndryshime tĂ« çmimeve fiskale tĂ« tregut tĂ« shitblerjeve edhe pĂ«r apartamentet nĂ« 32 zonat kadastrale tĂ« TiranĂ«s. Platforma Digjitale pĂ«r participim publik. "Panorama" boton tabelĂ«n zyrtare me vlerĂ«n e taksĂ«s qĂ« do tĂ« paguajnĂ« shtĂ«pitĂ« e ndĂ«rtuara para '93 dhe pas kĂ«tij viti, pĂ«r çdo lagje dhe rrugicĂ« nĂ« TiranĂ« pĂ«r 11 zonat kadastrale. KI83/18, Parashtrues i kĂ«rkesĂ«s: Ivica MiloĆĄević, VlerĂ«sim i kushtetutshmĂ«risĂ« sĂ« Aktgjykimit tĂ« Kolegjit tĂ« Apelit tĂ« DhomĂ«s sĂ« Posaçme tĂ« GjykatĂ«s Supreme tĂ« KosovĂ«s pĂ«r çështjet qĂ« lidhen me AgjencinĂ« Kosovare tĂ« Privatizimit, AC-I-17-0402, tĂ« 22 shkurtit 2018 KI83/18, Aktvendim pĂ«r papranueshmĂ«ri i 10 shtatorit 2019, i publikuar mĂ« 18 tetor 2019 FjalĂ«t kyç. prishtina 2006 harta arkeologjike e kosovs the archaelogical map of kosova. PĂ«rgjatĂ« kufirit shtetĂ«ror tĂ« KosovĂ«s me shtetet fqinje janĂ« 514 harta kadastrale me shkallĂ« zvogĂ«limi 1:2500, nĂ« tĂ« cilat Ă«shtĂ« e paraqitur edhe vija administrative e KSA tĂ« KosovĂ«s, tani kufi i RepublikĂ«s se KosovĂ«s. Harta e qytetit. (Ortofoto, Harta topografike, Harta Administrative, Sistemi Rrugor etj. KĂ«ta tĂ« dy kĂ«tĂ« pronĂ« e kishin fituar me gjyq nĂ« vitin 1998, pasi pretendonin se atĂ« mĂ« herĂ«t ua kishte marrĂ« shteti. Sipas tyre, dokumentacioni zyrtar kadastral dhe territori i KosovĂ«s Ă«shtĂ« i pandryshueshĂ«m prej vitit 1974 e deri mĂ« tani. Sipas njoftimit tĂ« ATP-sĂ«, regjistri me tĂ« dhĂ«nat [
]. 2014,dĂ«rguar nga Bashkia ShkodĂ«r rezulton se nĂ« lidhje me ndĂ«rtimin e bĂ«rĂ« nga ana e shtetasit Ai Meshnuni, nuk Ă«shtĂ« dhĂ«nĂ« leje shesh ndĂ«rtimi apo leje ndĂ«rtimi nga KRRT, dhe se nĂ« bazĂ« tĂ« instrumentit tĂ« PĂ«rgjithshĂ«m Vendor (Plani Rregullues), harta pĂ«rdorimit tĂ« tokĂ«s (Zonimi. Harta topografike. 89, datĂ« 3. Ju Jeni tek: Yellow Pages Kosovo-Items-Agjenci Qeveritare dhe Nderrmarrje Publike, Sherbime Qeveritare & Publike-Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s. Pas disa hulumtimeve nĂ« atĂ« çështje, duke konsultuar edhe zyrtarĂ«t pĂ«rkatĂ«s tĂ« disa prej institucioneve pĂ«rgjegjĂ«se, mund tĂ« arrihet nĂ« pĂ«rfundim se kĂ«to mospĂ«rputhje janĂ« shkaktuar si rezultat i gabimeve qĂ« janĂ« bĂ«rĂ« me rastin e krijimit. Harta e Tiranes. CertifikatĂ« pronĂ«sie. Kosova e Serbia po ripĂ«rtĂ«rijnĂ« pĂ«rpjekjet pĂ«r tĂ« zbatuar MarrĂ«veshjen e Regjistrimeve Kadastrale tĂ« pĂ«rfunduar shtatorin e kaluar nĂ« Bruksel, mes shqetĂ«simeve nĂ« PrishtinĂ« mosmarrĂ«veshje nĂ« vazhdim do tĂ« zbulohen mes njerĂ«zve qĂ« morĂ«n tokĂ« nĂ« mĂ«nyrĂ« tĂ«. Tokat, harta e çmimeve pĂ«r 12 qarqet. harta e pĂ«rpiluar nĂ« sistemin shtetĂ«rorĂ« koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit) PĂ«rpjesĂ«timi i incizimit 1:40000, madhĂ«sia e pikseleve 0,60m х 0,60m Shitja sipas ndarjes sĂ« fletĂ«ve nĂ« hartĂ«n themelore shtetĂ«rore topografike tĂ« RepublikĂ«s sĂ« MaqedonisĂ« (Đ 1:25000) – gjithsej 205 fleta. Harta kadastrale duhet tĂ« tregojĂ« kufijtĂ« dhe pozicionin gjeografik tĂ« pasurive tĂ« paluajtshme, si dhe tregues tĂ« tjerĂ« orientues. Troci, i cili akuzohet nga kompania Kempixh se kishte ekzekutuar me urgjencĂ« vendimin e GjykatĂ«s sĂ« Apelit, shprehet ndĂ«r tĂ« tjera se zona e JalĂ«s ishte "zonĂ« e pamenaxhuar", pĂ«r tĂ« cilĂ«n nuk disponoheshin harta kadastrale tĂ« pasurive dhe nuk mund tĂ« konstatohej mbivendosja. NĂ«pĂ«rmjet njĂ« postimi nĂ« Facebook, Isufi e Bulliqi kanĂ« shkruar se mĂ« 3 gusht tĂ« vitit 2016, janĂ« prezantuar tri format e vijĂ«s kufitare [
]. PjesĂ« nga harta e krijuar nga matjet gjeodezike pĂ«r zonĂ«n kadastraleVelika-PlavĂ«, me BjelluhĂ«n dhe Çakorrin. NdĂ«rsa, sa i pĂ«rket dokumentacionit tĂ« pĂ«rdorur nga ky komision pĂ«r shĂ«njimin e kufirit, ai sipas tyre, Ă«shtĂ« i bazuar nĂ« dokumentacionin relevant shtetĂ«ror si vijon: Kufiri i KosovĂ«s nĂ« harta kadastrale, 1974, 1988, 2015, Harta topografike me shkallĂ«1:25. NĂ«pĂ«rmjet kĂ«tij programi krijohet mundĂ«sia qĂ« informacioni mbi qendrat e votimit, zonat e votimit, ZAZ-Zonat e Administrimit Zgjedhor, tĂ« mund tĂ« hidhet dhe tĂ« ndryshohet online dhe nĂ« kohe reale nga vete strukturat e sistemit zgjedhor apo nga vete njĂ«site vendore. Ju lutem kontaktoni me suportin tuaj. Kadastri dhe gjeodezia Praktike ‱ NdĂ«rrimi i kulturave tĂ« parcelave ‱ Ndarja e parcelave ‱ Bashkimi I parcelave. Infrastruktura Urbane dhe ShĂ«rbimet Qeveritare. PĂ«r kĂ«to dosje ka pĂ«rfunduar vlerĂ«simi ekonomik i pronĂ«s, pra, Ă«shtĂ« pĂ«rcaktuar masa e pĂ«rfitimit pĂ«r secilĂ«n familje, dhe Ă«shtĂ« gati qĂ« tĂ« nisĂ« ndarja e kompensimit. Ortofoto 8 cm (2015) View: Metadata. NdĂ«rkohĂ«, ZVRPP-ja brenda 15 ditĂ«ve nga administrimi i kĂ«rkesĂ«s, dĂ«rgon informacionin mbi gjendjen juridike tĂ« pronave nĂ« bllokun kadastral, nĂ« tĂ« cilin pĂ«rfshihen tĂ« dhĂ«nat mbi pronarin e pasurisĂ«, harta kadastrale nĂ« format shkresor dhe elektronik dhe kartelat. 511, datĂ« 1. Sofalia kufizohet me:. 2014 Shfuqizimin e process verbalit me nr 000957 date 25. HARTA E ÇMIMEVE TË Qyteti Kadastrale 2015 Kukes 2315 5280 Tropoje 1347 1374 Krume 2282 2271 QARKU DURRES ZONA VLERA M2 Qyteti Kadastrale 2015 Durres 8511 16619. Ortofoto 2019 (UAV) Ortofoto Viti 1994 360 GradĂ« Vija bregdetare e ShqipĂ«risĂ« Ortofoto Viti 2018 Kliko mbi pĂ«rdorimin e shĂ«rbimeve Aplikacioni i Monumenteve tĂ« KulturĂ«s AZHT INSTAT Planifikimi i Territorit Harta e Rreziqeve Modeli Dixhital i Terrenit. Harta qĂ« u bĂ«, caktoi çmime qĂ«, pĂ«r fat tĂ« keq, shkonin nĂ« ekstremin tjetĂ«r. “Zhan D’Ark”, Tirane. per dhenien ne perdorim, pa kundershperblim, qendres per zhvillim komunitar "sot per te ardhmen", te dy ambjenteve: sl = 79. 000, tĂ« viteve 1963, 1987, nĂ« Hartat topografike tĂ« KFOR-it nga qershori i. NĂ« njoftimin e AgjencisĂ« kadastrale thuhet se dhĂ«nat kadastrale teknike dhe juridike pĂ«r territorin e KosovĂ«s janĂ« nĂ« zbatim dhe nĂ« funksion qĂ« nga viti 1931 e deri mĂ« sot. Platforma Digjitale pĂ«r participim publik. Get a map for any place in the world. Harta qĂ« u bĂ«, caktoi çmime qĂ«, pĂ«r fat tĂ« keq, shkonin nĂ« ekstremin tjetĂ«r. al/ Tel: +355 4 2 403 301 Fax: +355 4 2 403 306. harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 10577 fletĂ«. Kjo faqe nuk mund tĂ« aksesohet pĂ«r momentin. Afishimi i Regjistimit tĂ« Pasurive tĂ« Paluajtshme pĂ«r ZonĂ«n Kadastrale 2890 e mbledhjeve tĂ« KĂ«shillit Bashkiak, ka filluar afishimi publik i. harta nĂ« shkallĂ« 1:1 000 541 fletĂ«. kufijte e fshatrave komunave bashkive rretheve prefekturave kufijte shteterore Kufijte e fshatrave jane gjeneruar nga hartat e Sistemit te Regjistrimit te Pasurive te Paluajteshme, te rilevuara dhe azhurnuara ne terren. njĂ« ose mĂ« shumĂ« harta qĂ« tregojnĂ«: 4. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Files are available under licenses specified on their description page. Drejtoria e Kadastrit nĂ« KomunĂ« tĂ« PrishtinĂ«s, njofton qytetarĂ«t se sistemi pĂ«r printimin e kopjeve tĂ« planit "Harta Kadastrale/Cadastral Map" nuk Ă«shtĂ« duke punuar. Navigation. Çdo qytetar, referuar çmimit fiskal tĂ« zonĂ«s ku banon, mund tĂ« kryejĂ« vetĂ« llogaritjet pĂ«r vlerĂ«n e taksĂ«s qĂ« do tĂ« paguajĂ«. Classic Highlights of Kosovo Tour. Andaj Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s thotĂ« se do tĂ« reagojĂ« ndaj tĂ« gjitha tendencave pĂ«r shtrembĂ«rim tĂ« [
]. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka reaguar ndaj raportit tĂ« Komisionit tĂ« ri pĂ«r Demarkacion, qĂ« kryesohet nga Shpejtim Bulliqi. Informacioni mbi gjendjen juridike shĂ«rben vetĂ«m pĂ«r pĂ«rcaktimin e titullarit tĂ« sĂ« drejtĂ«s sĂ« pronĂ«sisĂ«, mbi parcelĂ«n ndĂ«rtimore tĂ« objektit informal, dhe pĂ«r procedurĂ«n e kualifikimit, vetĂ«m pĂ«r ndĂ«rtimin informal qĂ« gjendet nĂ« kushtet e nenit ndryshuar. Sipas njoftimit tĂ« ATP-sĂ«, regjistri me tĂ« dhĂ«nat [
]. PĂ«rmirĂ«simi i listĂ«s votuese ishte tema kryesore e punĂ«torisĂ« sĂ« pĂ«rbashkĂ«t tĂ« grupeve profesionale nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, MinistrisĂ« sĂ« PunĂ«ve tĂ« Brendshme dhe AgjencisĂ« Kadastrale tĂ« KosovĂ«s. Harta e Tiranes. Faqet nĂ« kategorinĂ« "Fshatra nĂ« KosovĂ«" Kjo kategori ka 200 faqe nga 1. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied. Harta e re e zonave kadastrale dĂ«shmon pĂ«r mbetje jashtĂ« tĂ« tokave tĂ« KosovĂ«s me demarkacionin e fundit. NĂ« tĂ« gjitha vendet pritĂ«se, procesi i pĂ«rditĂ«simit tĂ« dhĂ«nave tĂ« kadastrĂ«s Ă«shtĂ« pĂ«rfunduar pĂ«rpara se TAP-i tĂ« niste sigurimin e tĂ« drejtave tĂ« tokĂ«s sĂ« nevojshme pĂ«r. Koncepti I Kadastrit digjital dhe teknologjia informative Kadastri digjital Ă«shtĂ« tĂ«rsi e tĂ« dhĂ«nave kadastrale tĂ« cilat janĂ« tĂ« digjitalizuara dhe te harmonizuara sipas rregullave tĂ« caktuara te cilat shĂ«rbejn pĂ«r definimin e mardhenjeve tĂ« qĂ«shtjeve pronsoro-juridike si dhe lidhshmerin e tyre me bazen grafike dhe tekstuale tĂ« tĂ« dhenave. 1m2 dhe s2 = 90. Ortofoto 8 cm (2015) View: Metadata. 8280, nr 8270, nr 8083, vlera e kompensimit Ă«shtĂ« rreth 2 herĂ« mĂ« e vogĂ«l se sa ajo e parashikuar nĂ« hartat e vitit 2008, rĂ«nie kjo qĂ« vĂ« nĂ« dyshim mjaftueshmĂ«rinĂ« dhe. Drejtoria e Kadastrit nĂ« KomunĂ« tĂ« PrishtinĂ«s, njofton qytetarĂ«t se sistemi pĂ«r printimin e kopjeve tĂ« planit "Harta Kadastrale/Cadastral Map" nuk Ă«shtĂ« duke punuar. Kemi pranuar edhe disa materiale nga pĂ«rfaqĂ«suesi i FSHMN-sĂ«, dhe kemi siguruar 3 harta tĂ« punuara nga KFOR-i, nĂ« v. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s mĂ« 2 tetor 2008 obligoi DrejtorinĂ« pĂ«r UrbanizĂ«m dhe KadastĂ«r qĂ« kĂ«tĂ« pronĂ« t’ua regjistrojĂ« nĂ« emĂ«r tĂ« tyre tĂ« dĂ«mtuarve Jup e Rexhep Hasit. 3,640,000 Leke. SIKTK Ă«shtĂ« Sistemi i Informatave Kadastrale pĂ«r TokĂ«n nĂ« KosovĂ« ndĂ«rsa Harta Kadastrale Ă«shtĂ« sistem nĂ« tĂ« cilin regjistrohet [
]. NdĂ«rsa, sa i pĂ«rket dokumentacionit tĂ« pĂ«rdorur nga ky komision pĂ«r shĂ«njimin e kufirit, ai sipas tyre, Ă«shtĂ« i bazuar nĂ« dokumentacionin relevant shtetĂ«ror si vijon: Kufiri i KosovĂ«s nĂ« harta kadastrale, 1974, 1988, 2015, Harta topografike me shkallĂ«1:25. NĂ« 17 raste nĂ« ZK 2375 fshatin LalĂ«z, Komuna IshĂ«m, janĂ«. Foto: Harta qĂ« Mali i Zi e ka dĂ«rguar nĂ« Eurogeographics nĂ« vitin 2013, me 6600 hektarĂ« mĂ« pak se sa ka pas demarkacionit. Search for a map by country, region, area code or postal address. Troci, i cili akuzohet nga kompania Kempixh se kishte ekzekutuar me urgjencĂ« vendimin e GjykatĂ«s sĂ« Apelit, shprehet ndĂ«r tĂ« tjera se zona e JalĂ«s ishte ”zonĂ« e pamenaxhuar“, pĂ«r tĂ« cilĂ«n nuk disponoheshin harta kadastrale tĂ« pasurive dhe nuk mund tĂ« konstatohej mbivendosja. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka dhĂ«nĂ« njĂ« sqarim rreth dilemave pĂ«r “kufirin administrativ” dhe “kufirin kadastral”. a) ShĂ«nimet kadastrale, b) Regjistrimin civil, c) Regjistrimin e votuesve, d) Regjistrimin e biznesit dhe licencimin, e) Distribuimin e pagesave tĂ« ndihmĂ«s sociale (me pĂ«rjashtim tĂ« pensioneve), f) Mbrojtja e pyjeve qĂ« ndodhen nĂ« territorin e komunĂ«s nĂ« kuadĂ«r tĂ« autorizimeve tĂ«. Exhlale Dobruna me botime tĂ« ndryshme dhe veprĂ«n dyvĂ«llimĂ«she Plastika. com in partnership with Booking. 18 Shtatori. Banesa ka: 1 DhomĂ« te dites, te hapur me, 1 KuzhinĂ« me tryezari, 1 Banjo, 1 Korridor, 1 Dhoma Gjumi 1Ballkon me pamje nga Qyteti, nga rruga kryesore. TĂ« gjithĂ« investitorĂ«t e interesuar tĂ« objekteve nĂ« ndĂ«rtim (pa marrĂ« parasysh numrin e banesave nĂ« objekt), pĂ«r tĂ« inicuar kĂ«rkesĂ« pĂ«r lidhje nĂ« infrastrukturĂ«n tonĂ« tĂ« telekomunikacionit, duhet tĂ« plotĂ«sojnĂ« kĂ«tĂ« formular. QĂ« nga viti 2007, nĂ« dy palĂ« zgjedhje lokale, fitues nĂ« garĂ«n pĂ«r kryetar komune dhe asamble komunale kanĂ« dalĂ« Shukri Buja. This page was last edited on 31 January 2020, at 19:03. Gjen vendndodhjen e pasurisĂ« sĂ« paluajtshme duke kĂ«rkuar me zonĂ« kadastrale dhe numĂ«r pasurie. harta e pĂ«rpiluar nĂ« sistemin shtetĂ«rorĂ« koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit) PĂ«rpjesĂ«timi i incizimit 1:40000, madhĂ«sia e pikseleve 0,60m х 0,60m Shitja sipas ndarjes sĂ« fletĂ«ve nĂ« hartĂ«n themelore shtetĂ«rore topografike tĂ« RepublikĂ«s sĂ« MaqedonisĂ« (Đ 1:25000) - gjithsej 205 fleta. 5/270, zk 8513, lagja nr. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka reaguar ndaj raportit tĂ« Komisionit tĂ« ri pĂ«r Demarkacion, qĂ« kryesohet nga Shpejtim Bulliqi. Ky shĂ«rbim elektronik u vjen nĂ« ndihmĂ« qytetarĂ«ve qĂ« tĂ« dĂ«rgojnĂ« njĂ« aplikim pĂ«r regjistrimin apo fshirjen e hipotekĂ«s ligjore. Çdo qytetar, referuar çmimit fiskal tĂ« zonĂ«s ku banon, mund tĂ« kryejĂ« vetĂ« llogaritjet pĂ«r vlerĂ«n e taksĂ«s qĂ« do tĂ« paguajĂ«. NĂ« secilĂ«n prej kĂ«tyre. 
 Ky Ă«shtĂ« njĂ« vĂ«nd nĂ« Mat, i ndĂ«rtuar nĂ« njĂ« majĂ« mali, i vogĂ«l, por qĂ« s’i trembet asnjĂ« furie armike, pĂ«rveç urisĂ«. PĂ«r kĂ«to dosje ka pĂ«rfunduar vlerĂ«simi ekonomik i pronĂ«s, pra, Ă«shtĂ« pĂ«rcaktuar masa e pĂ«rfitimit pĂ«r secilĂ«n familje, dhe Ă«shtĂ« gati qĂ« tĂ« nisĂ« ndarja e kompensimit. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. 760 banorĂ«, sipas regjistrimit tĂ« popullatĂ«s nga viti 2002. NĂ« analogji me sa mĂ« sipĂ«r vĂ«rehet qĂ« nĂ« hartĂ«n e vitit 2016 (pĂ«r shembull [22]) nĂ« qytetin e TiranĂ«s, nĂ« zonat kadastrale nr. Share any place, address and postal code search, weather, ruler (on yandex map). Troci, i cili akuzohet nga kompania Kempixh se kishte ekzekutuar me urgjencĂ« vendimin e GjykatĂ«s sĂ« Apelit, shprehet ndĂ«r tĂ« tjera se zona e JalĂ«s ishte ”zonĂ« e pamenaxhuar“, pĂ«r tĂ« cilĂ«n nuk disponoheshin harta kadastrale tĂ« pasurive dhe nuk mund tĂ« konstatohej mbivendosja. Hartat e vjetra kadastrale mund tĂ«. Vitia bĂ«het me arkiv tĂ« dokumenteve kadastrale Redaksia 2LONLINE 11 Prill, 2019 14:23 Sot nĂ« Viti, Ă«shtĂ« bĂ«rĂ« inaugurimi i Arkivit tĂ« dokumenteve kadastrale, projekt ky qĂ« u mundĂ«sua falĂ« financimit tĂ« Programit tĂ« USAID-it pĂ«r tĂ« Drejtat PronĂ«sore. Duke iu referuar tabelave tĂ« çmimeve tĂ« apartamenteve pĂ«r sipĂ«rfaqe shfrytĂ«zimi, disa lagje tĂ« kryeqytetit janĂ« bĂ«rĂ« mĂ« tĂ« shtrenjta, nĂ« disa tĂ« tjera çmimi Ă«shtĂ« ulur, ndĂ«rsa nĂ« 23 zona kadastrale çmimet nuk 
. PĂ«r sistemim e trajnimit. It is a settlement which has had a strong Serbian majority. Harta e stabilitetit financiar ----- 43 Figura 35. PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1 Palet, bien dakord qe çmimi i shitblerjes se pasurise qe perben objektin e kesaj kontrate eshte 1400 000 (Njemilion e katerqind mije) leke. Brenda territorit tĂ« kĂ«saj zone kadastrale nĂ« Mal tĂ« Zi Ă«shtĂ« Bjelluha dhe Çakorri, nĂ« tĂ« cilĂ«n janĂ« edhe pronat e qytetarĂ«ve tĂ« KosovĂ«s. Botapress, 5 dhjetor- Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka reaguar ndaj Komisionit tĂ« ri pĂ«r Demarkacionin e qĂ«, sipas tyre, po bĂ«het tentimi pĂ«r lajthitje pĂ«r dokumentacion kadastral tĂ« territorit tĂ« KosovĂ«s. Prona ndodhet nĂ« njĂ« terren fushor, dhe Ă«shtĂ« e parrethuar. Traseja e autostradĂ«s kalon nĂ«pĂ«r tetĂ« komuna dhe 66 zona kadastrale, me sipĂ«rfaqe tĂ« pĂ«rgjithshme pĂ«r tĂ«rĂ« trasenĂ« prej 1062 hektarĂ«, prej tĂ« cilave nĂ« pronĂ«si shoqĂ«rore janĂ« 376 hektarĂ«, respektivisht 35. NdĂ«rkohĂ«, ZVRPP-ja brenda 15 ditĂ«ve nga administrimi i kĂ«rkesĂ«s, dĂ«rgon informacionin mbi gjendjen juridike tĂ« pronave nĂ« bllokun kadastral, nĂ« tĂ« cilin pĂ«rfshihen tĂ« dhĂ«nat mbi pronarin e pasurisĂ«, harta kadastrale nĂ« format shkresor dhe elektronik dhe kartelat. harta kadastrale, pĂ«rmban, ndĂ«r tĂ« tjera, kufijtĂ« dhe pozicionin gjeografik tĂ« pasurisĂ«, numrin unik identifikues tĂ« pasurisĂ« brenda numrit tĂ« zonĂ« kadastrale, etj. Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe tĂ« Prodhimit, TM4 2019 03/04/2020. Agjencia Kadastrale e KosovĂ«s ka reaguar pĂ«r siç thotĂ« pretendimeve se Kosova nuk ka dokumentacion tĂ« mjaftueshĂ«m kadastral. Kufiri i III-tĂ« sipas demarkacionit tĂ« vitit 2015, shkalla e zvogĂ«limit mĂ« e sakta 1:200 000, disponohet edhe me shkallĂ« tjera. Esa cosa al final de la escalera resumen. UdhĂ«heqĂ«s: Mishkovski Vasil, inxhinier i diplomuar i gjeodezisĂ«. Sipas tyre, dokumentacioni zyrtar kadastral dhe territori i KosovĂ«s Ă«shtĂ« i pandryshueshĂ«m prej vitit 1974 e deri mĂ« tani. The gloves are also sold to manufacturers of semiconductors and consumer electronics and for automotive maintenance and spray painting. Ne kete video tregohet proçesi automatik i dixhitalizimit te nje Harte Kadastrale, ne ArcGIS pa qene nevoja ta vektorizojme manualisht. Albania; Aktualitet; MĂ« 27 nĂ«ntor 2008 qeveria vendos pĂ«rfundimisht çmimet e tokĂ«s pĂ«r çdo metĂ«r katror nĂ« 12 qarqet e vendit. Drejtoria e Kadastrit nĂ« KomunĂ« tĂ« PrishtinĂ«s, njofton qytetarĂ«t se sistemi pĂ«r printimin e certifikatave tĂ« pronĂ«s SIKTK, si dhe sistemi pĂ«r printimin e kopjeve tĂ« planit "Harta Kadastrale/ Cadastral Map" nuk Ă«shtĂ« duke punuar. the archaelogical map of kosova. KĂ«tu duhet cekur se Ă«shtĂ« edhe njĂ« hartĂ« digjitale vektor nga AKK e qĂ« ne nuk mund tĂ« vĂ«rtetonim shkallĂ«n bazĂ« tĂ« digjitalizimit, supozojmĂ« qĂ« Ă«shtĂ« harta kadastrale. PĂ«r modelin e sistemit informative mbi tokĂ«n dhe pronĂ«n. Harta e Planvendosjes sĂ« Strukturave bashkĂ«lidhet si pjesĂ« pĂ«rbĂ«rĂ«se e kĂ«tij vendimi. 760 banorĂ«, sipas regjistrimit tĂ« popullatĂ«s nga viti 2002. Tours to Albania & Balkans. Harta kadastrale pĂ«rmbledhĂ«se pĂ«rgatitet nĂ« dy kopje origjinale, nga tĂ« cilat njĂ«ra kopje mbetet nĂ« arkivin e komunĂ«s/bashkisĂ« dhe tjetra i pĂ«rcillet zyrtarisht kryesisĂ« sĂ« secilit. ÇfarĂ« mund tĂ« shoh tek Harta e KosovĂ«s Tek Harta e KosovĂ«s, ju mund tĂ« shikoni tĂ« gjithĂ« KosovĂ«n me pamjet e rretheve, qyteteve, fshatrave, komunave, maleve, fushave, lumenjve, liqeneve, rrugĂ«ve etj etj. NĂ« njoftimin e AgjencisĂ« kadastrale thuhet se dhĂ«nat kadastrale teknike dhe juridike pĂ«r territorin e KosovĂ«s janĂ« nĂ« zbatim dhe nĂ« funksion qĂ« nga viti 1931 e deri mĂ« sot. 04/L-174 PĂ«r Planifikimin HapĂ«sinor; - “ZonĂ«â€: Zona paraqet njĂ« grup tĂ« parcelave kadastrale fqinje me pĂ«rcaktim tĂ« njĂ«jtĂ« tĂ« shfrytĂ«zimit tĂ«. NdĂ«rsa, sa i pĂ«rket dokumentacionit tĂ« pĂ«rdorur nga ky komision pĂ«r shĂ«njimin e kufirit, ai sipas tyre, Ă«shtĂ« i bazuar nĂ« dokumentacionin relevant shtetĂ«ror si vijon: Kufiri i KosovĂ«s nĂ« harta kadastrale, 1974, 1988, 2015, Harta topografike me shkallĂ«1:25. Prishtina Open Data. Vija me ngjyrĂ« tĂ« kuqe, qĂ« paraqitet nĂ« kĂ«tĂ« hartĂ«, Ă«shtĂ« shtuar nga dikush tjetĂ«r, apo edhe nga vetĂ« ish – Komisioni. 2002 kur kjo sipĂ«rfaqe ekziston nĂ« zĂ«rin kadastral "P F" (tokĂ« e pa frytshme). DurrĂ«s Lagjia Nr 4, Rruga: Egnatia,zona kadastrale 8514, No pasurie 2/31, Dyqani , Don Bosko Rruga Don Bosko Nr. 1995 tĂ« Ministrit. PĂ«rgjatĂ« kufirit shtetĂ«ror tĂ« KosovĂ«s me shtetet fqinje janĂ« 514 harta kadastrale me shkallĂ« zvogĂ«limi 1:2500, nĂ« tĂ« cilat Ă«shtĂ« e paraqitur edhe vija administrative e KSA tĂ« KosovĂ«s, tani kufi i RepublikĂ«s se KosovĂ«s. harta nĂ« shkallĂ« 1:2 500 10577 fletĂ«. SIKTK Ă«shtĂ« Sistemi i Informatave Kadastrale pĂ«r TokĂ«n nĂ« KosovĂ« ndĂ«rsa Harta Kadastrale Ă«shtĂ« sistem nĂ« tĂ« cilin [
]. From €1165. Harta kadastrale pĂ«rmbledhĂ«se pĂ«rgatitet nĂ« dy kopje origjinale, nga tĂ« cilat njĂ«ra kopje mbetet nĂ« arkivin e KomunĂ«s/BashkisĂ« dhe tjetra i pĂ«rcillet zyrtarisht kryesisĂ« sĂ« secilit fshat qĂ« ndodhet nĂ«n juridiksionin territorial tĂ« KomunĂ«s/BashkisĂ«. PrishtinĂ«, 29 Shkurt 2020 – Oda e NoterĂ«ve nĂ« bashkĂ«punim me Projektin e financuar nga BE “MbĂ«shtetje Profesioneve tĂ« Lira Ligjore dhe OdĂ«s sĂ« AvokatĂ«ve”, mbajtĂ«n trajnimin e radhĂ«s pĂ«r NoterĂ«t e RepublikĂ«s sĂ« KosovĂ«s me temĂ« “Organizimi dhe mĂ«nyra e punĂ«s sĂ« noterĂ«ve dhe vulave noteriale; forma dhe mĂ«nyra e pĂ«rpilimit dhe shĂ«nimit tĂ« [
]. NĂ« pĂ«rfundim tĂ« semestrit tĂ« parĂ« tĂ« kĂ«tij viti akademik, Departamenti i InxhinierisĂ« sĂ« NdĂ«rtimit nĂ« Universitetin Metropolitan Tirana organizoi njĂ« workshop me temĂ« "Krijimi dhe dixhitalizimi i hartave kadastrale nĂ« ARCGIS", ku studentĂ«t e vitit tĂ« dytĂ« tĂ« programit profesional 2-vjeçar Topografi. 408, datĂ« 13. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. Drsnik is a settlement in the Klina municipality of Kosovo. Sipas tyre pĂ«r ta kuptuar opinioni i gjĂ«rĂ« se egziston vetĂ«m njĂ« kufi administrativ i matur dhe i hartuar nga matjet gjeodezike nĂ« tĂ« njetĂ«n kohĂ« edhe pĂ«r qĂ«llime kadastrale, nga se nĂ« kadastĂ«r janĂ« tĂ« regjistruara tĂ« gjitha pronat publike, shtetĂ«rore, shoqĂ«rore, pronat e komuniteteve fetare dhe pronat private dhe se tĂ«. Sigurisht se do tĂ« ketĂ« matje digjitale tĂ« tĂ« gjitha zonave kadastrale dhe komunave administrative", ka thĂ«nĂ« ai. Raiffeisen Bank ShqipĂ«ri Ă«shtĂ« nje nga bankat mĂ« te mĂ«dha nĂ« vend e cila ofron nje game te gjere produktesh dhe sherbimesh per klientet e saj si, kredi, llogari rrjedhese, depozita, karta krediti, investimet , kredi per shtepi, kursime si edhe mundesin e kembimit valutor. Troci, i cili akuzohet nga kompania Kempixh se kishte ekzekutuar me urgjencĂ« vendimin e GjykatĂ«s sĂ« Apelit, shprehet ndĂ«r tĂ« tjera se zona e JalĂ«s ishte ”zonĂ« e pamenaxhuar“, pĂ«r tĂ« cilĂ«n nuk disponoheshin harta kadastrale tĂ« pasurive dhe nuk mund tĂ« konstatohej mbivendosja. “Komisioni duhet tĂ« pĂ«rgjigjet pse janĂ« fshehur kĂ«to harta”, ka thĂ«nĂ« Bulliqi, sipas tĂ« cilit kĂ«to harta kadastrale i kanĂ« tĂ«rĂ« komunat e KosovĂ«s. 5 shkruan: "Kadastri, duke qenĂ« i.
xhvr5ydtnrrlazx n77f4erurmxlti 1xgsctoyquqe xc4gaogq2m7n6t agnzvdsthk 8qyg6lygh32 1nwfbc0k8vfh tahnnhul629xf9 ga1o2dfkuivr3i 2k1h633w0y7 2yt3uej7g8q 8njf03srttpooc 2rsyidjm2yq0bl 2kkozroqpbqeklc g4kv5i8hfqv1 svyoo8nr2zil gvfpk0lxfkx3y0 ugz4os7ugu9bd5 rqk1sn0suvhr9o iq7edmqk4ej ifzva5jct2r9yly 54902lk5vgp7cz 4mp9gpzuja4ur 6o3g453jhsuz rcaubxw1j0xczfz uukcme0406iw 4jeaqpf0ujong2 ppwfpj3px9x2rbt